Poradenské centrum České spořitelny, a.s.

Poradenské centrum České spořitelny, a.s.
Architect: ONEX | Tomáš Adámek
Address: Markova 47/3, Karviná, Czech Republic
Investor:Česká spořitelna, a.s.
Completion:9/2006
Built Up Space:12025 m3
Price:110 000 000 CZK


Základní objem domu je dán zachovaným nosným ske- letem dvou objektů, které na tomto místě původně stály. Pro dosažení odhmotněné kompozice je v nadzemních podlažích použit transparentním obvodový plášť.
Fasáda části 1.pp, vystupující nad terén, tvoří kompaktní podstavec s drsnou strukturou pozinkovaného tahokovo- vého obkladu.
V rámci 1.np je obvodový plášť tvořen prosklením, tak aby hluboká dispozice bankovních hal byla co nejvíce přirozeně prosvětlena a aby pracovníci a klienti měli vizuální kontakt s venkovním prostředím.
V rámci předsazeného 2.np (od podhledu 1.np po horní okraj atiky) je použita předsazená zvlněná prosklená fasáda, za kterou je v druhém plánu patrný vnitřní plášť, kopírující tvar původní konstrukce. Tato fasáda opět umožňuje maximální přístup denního osvětlení. Vnější plášť je kolem celého objektu stejně vysoký, čímž se opticky sjednotí oba různě vysoké původní skelety do jednoho celku. Jako reakce na převážně exaktně kubické tvarování hmot okolních budov je zde zvoleno kontrastní půdorysné zvlnění zmíněného vnějšího pláště. Pomocí zvlnění se také plynuleji propojí různě široké 2.np obou původních skeletů.
Nenápadná nová nástavba 3.np je opět půdorysně ustoupena a její fasádu tvoří kombinace prosklení a lehkého obvodového pláště s jednoduchým členěním. Zdůrazněna je tenká přesahující stříška.
K úsporám provozních nákladů přispěje stínění 1.np předsunutým 2.np a použití izolačních trojskel s nízkým solárním faktorem, který zabrání letnímu přehřívání prostorů za jižním prosklením.
Pro budovu je charakteristické použití skleněných prvků s minimem viditelných rámů – obvodový plášť s tmelenými svislými spárami a skleněnými vzpěrami, vnitřní celoskleněné příčky, zábradlí ze skleněných tabulí, kotvených skrytě pod podlahou.
0 comments
add comment