Polyfunkční objekt na ulici Kozí v Brně

Polyfunkční objekt na ulici Kozí v Brně
Architect: maura | Markéta Veselá
Spolupráce:Alena Nováčková, Martina Černá, Tereza Tůmová, Vojtěch Němec
Address: Kozí 5, Brno, Czech Republic
Investor:Obchodní společnost JET IMPERA, a.s.
Project:2007
Completion:2009
Area:1548 m2
Site Area:208 m2


Ulice je přirozeným prvkem města, tepnou nebo žilkou, ať jsou velké nebo malé, jejich proluky jsou vytrhlým zubem, kazem na kráse. Dostavba proluky je tedy vždycky pouze umělým implantátem na zacelení vzniklé vady, korunkou která zapadne mezi ostatní nebo svým zlatem zasvítí do okolí.
Zadáním bylo vytvořit maximální variabilní plochu pro maximální různé účely. Budoucí nájemci nebyli známi a plocha k zastavění byla velmi malá, omezení dané. Dispozice jednoduše vyplynula s možností umístění podzemního parkování do levé části, naopak do zúžené a ze dvora neosvětlené části bylo vhodné umístit hlavní komunikaci domu. Při této komunikaci vznikly dvě technologické šachty kolem ztužujícího prvku schodiště. Dispozice je zcela volná s trojicí ocelových sloupů uprostřed, na fasádě pak nosný systém představuje trojice pilířů. Původně mě napadlo pojednat tyto plochy jako interaktivní panely, které by tak trochu nostalgicky připomínaly původní pestrobarevnou plakátovací plochu, informovaly by o firmách uvnitř objektu nebo by bavily kolemjdoucí. Ale ulice Kozí není náměstí a o budoucích kancelářích v domě jsem mohla jen spekulovat. Navrhla jsem tedy do každého patra jinou dispozici, která by mohla vyhovovat různým funkcím. Kanceláře však bylo možno jednoduchou úpravou změnit na byty, hledala jsem tedy co  všechny tyto funkce spojuje a jak by se dalo společné téma využít na fasádě. Tak vznikl jednoduchý nápad využívající největšího objevu přelomu století.
   
"Na počátku bylo slovo. To slovo objevilo způsob, jak přeskupovat chemické látky a proti proudu chaosu je oživovat. Přeměnilo zemský povrch z nehostinného pekla v živoucí ráj. DNA obsahuje záznam slova věrně přenášený až do dnešní přítomnosti. Jazyk DNA je značně jednodušší než čeština neboť má abecedu složenou jen ze čtyř písmen ATCG. Jednotlivá slova vytvořila věty a z těch vznikly příběhy-geny stejnými ve všech živých bytostech..."
(volně převzato z knihy Genom; Mat Ridley).

Proluka v centru města Brna sloužila různým účelům; byla zde trafostanice se skladem, kavárenští povaleči jistě vzpomenou bistro Apetit v 80. letech a náruživý kupci levných bytových doplňků prodejnu nábytku. V novém tisíciletí byla proluka pouze plotem pro pestrobarevné plakáty a zarostlým uzavřeným suterénním prostorem občas poslouživší krátce náhodnému bezdomovci na přespání. Sousední objekt po levici přestavuje historizující dům z přelomu minulého stolení a po pravici nedávno zrekonstruovaný funkcionalistický nájemní dům architekta Otto Eislera. Nový dům se nachází na území MPR vedle památkově chráněných objektů, a proto svou půdorysnou a výškovou stopou respektuje charakter okolní zástavby. Dominantním prvkem na fasádě je kamenný obklad s reliéfním písmem. Trojice pásů jemným vyosením naznačují pohyb pomyslné šroubovice, které umocňuje tok jednotlivých shluků písmen. Tmavé pozadí fasády dává vyniknout světlým kamenným pásům a bezrámová skla odráží kousky historie sousedních domů a krátce záblesky spěchající chodců.
Pískovcový obklad se noří do země a sousedí s jednotlivými vstupy do objektu a pouze hlavnímu vstupu vytváří portál. Vstup uprostřed je z důvodu svažitého terénu ulice Kozí proti hlavnímu vstupu snížen a otevírá  pronajímatelný prostor čitelný přes dvě podlaží již z ulice. Převýšený obchodní prostor je spojen s mezipatrem bočním vzdušným schodištěm. Nalevo je kromě vjezdu do zakladače umístěn vstup na veřejné wc.
Vstupní hala je převýšeným prostorem opticky propojeným nadsvětlíkem s prodejnou a s komunikačním jádrem s výtahem a dvouramenným schodištěm, které spojuje všechna nadzemní a 1. podzemní podlaží. Ve stísněném suterénu je sklad odpadu pod ramenem schodiště, strojovna  všech technologií a také rozvodna  a trafostanici, jež byla podmínkou výstavby nového objektu. Čistící rohož v hale je také jediným možným otvorem sloužící případné výměně trafa. O co je složitější dispozice suterénu, o to je jednodušší variabilně řešená dispozice pater. 2.patro představuje zcela volnou dispozici pouze s jádrem uprostřed. Prostor je ponechán bez vnitřních příček jako velkoprostorová kancelář s nutným zázemím. 3.np již rozděluje prostor na kancelář se zázemím a byt 2+kk. 4.np slouží jako bytová jednotka 4+kk a 2+kk. V 5.np je 3+kk a 2kk. V 6.NP se nachází samostatná bytová jednotka 5+kk, jejíž celou východní hranu lemuje střešní terasa. 7.NP slouží jako kancelář majiteli domu. Hlavní prostor je možno oddělit posuvnými skleněnými dveřmi skrytými ve stěnách oblého tělesa, v kterém je ukryto zázemí s toaletou a obslužný bar. Jednací místnost vystupuje z dispozice do prostoru terasy, z které je po obvodu obložena dřevěným obkladem. Propojení na terasu je skrze posuvné dvoudílné dveře, jež rámují panorama brněnského Petrova. V druhém směru je zarámován hrad Špilberk. Po konzolovitém schodišti je možno vstoupit na střechu  jednací místnosti, z které je pohled na dominanty Brna ještě krásnější. Střecha nad kanceláří je zcela využita pro technologii jednotek vzt.

Z konstrukčního hlediska je dům vzhledem k tvaru parcely uspořádán nepravidelně, v hlubší části parcely se jedná o podélný dvoutakt se stejnou hloubkou traktů 5,84 m, v lichoběžníkové části půdorysu je zachována hloubka uličního traktu 5,84 m, dvorní trakt je zúžen na hloubku 1,35 m a k němu přiléhá schodiště s výtahem zavěšeným na dvorní fasádě domu.
Základová deska objektu spočívá na základových pasech vynášených mikropilotami. Horní stavba je navržena z monolitického železobetonu. Svislé stěny jsou vesměs tloušťky 250 mm, uliční fasáda je zesílena na 300 mm do výšky +9,800 m. Střední nosná konstrukce je z prostorových důvodů tvořena jen třemi ocelovými sloupy , které jsou vyplněny betonem stejné třídy jako je celá konstrukce. Stropní desky jsou tloušťky 220 mm, poslední železobetonový strop tvoří deska nad 6. NP, která výškově uskakuje a čelní fasáda je vynášena příčnými stěnami v 5. NP. Poslední 7. NP je tvořeno ocelovou konstrukcí. Stabilitu zajišťuje připojení k železobetonové konstrukci a svařovaný profil U 300, který celou konstrukci lemuje po obvodu, vlastní střecha je tvořena deskami OSB 3 tl. 25 mm na péro a drážku, které jsou kladeny kolmo na nosníky.
Jednotlivé přípojky kanalizace a  vodovodu byly již v předstihu vybudovány v kolektorové přípojce po hranici objektu. Ohřev TUV je řešen centrálně přes umístěnou domovní výměníkovou stanici. Nová přípojka páry je napojena na stávající přívodní potrubí páry do výměníkové stanice, která je umístěna v suterénu sousedního objektu. Navržené zařízení automatické regulace splňuje požadavky na kvalitu řízení a splňuje vysoké požadavky kladené na provoz navrženého zařízení vzduchotechniky a vytápění. Automatická regulace je tvořena digitálním řídícím systémem s možností distribuovaného řízení a ovládání. Prostory v objektu jsou vybaveny datovými rozvody a elektronickým zabezpečením EZS. Anténní  systém  pro  příjem  televizního  signálu  je vybudován na střeše pro standard DVB-T.
Realizace stavby díky zakládání pro dvě patra podzemních garáží a vybudování nové trafostanice nebyla standardním úkolem. Podchycování sousedních objektů bylo zkomplikováno archeologickým průzkumem a rekonstrukcí nového chodníku. Přesto byla stavba dokončena včas a kvalitně.
3 comments
add comment
Subject
Author
Date
Dispozice
Pavel Nasadil
07.05.10 02:57
dispozice
Vích
07.05.10 03:13
Dispozície
Lukáš Kopiar
03.02.15 01:36
show all comments

more buildings from maura