Polyfunkční objekt Dorn

Polyfunkční objekt Dorn
Spolupráce:Bořivoj Čapák, Lukáš Vágner, Promed s.r.o.
Address: ul. Dornych - Plotní, Brno, Czech Republic
Investor:Camastro a.s.
Completion:2016
Area:6652 m2
Built Up Space:70917 m3


Polyfunkční dům Dorn se nachází v jižní části městského centra v těsné blízkosti brněnského hlavního nádraží a nákupní galerie Vaňkovka.
Základní architektonickou kompoziční myšlenkou bylo vytvořit dynamický štíhlý objekt, v kolmé poloze na brněnský "ring", s fasádou a detailním zpracováním komunikující s kontextem stávající industriální architektury 19. století - Vaňkovy slévárny. Administrativní část je vystavěna na půdoryse dvou k sobě přiléhajících, středově souměrných, pravoúhlých lichoběžníků. Podélně je orientována k centru města a konzolovitým vyložením nad nárožím s hlavním vstupem vytváří dynamický prvek celé kompozice, umocněný nízkými pásy oken v kosoúhlých částech.
Stavba je rozdělena do dvou stavebních objektů. Administrativní budova s obchodními jednotkami v 1. np, parkováním a technologickým zázemím v 1. pp přiléhá k parkovacímu objektu. Hlavní vstup do administrativy se nachází na nároží při ulici Plotní. Druhý vstup ke komunikačnímu jádru pětipodlažní části se nalézá na ulici Dornych. Pět obchodních jednotek je umístěno v parteru budovy a jsou přístupné přímo z chodníku. Vjezd do podzemních garáží je umístěn z ulice Dornych po obousměrné rampě. V budově jsou dvě komunikační jádra se schodištěm a výtahy. V dvanáctipodlažní části je počítáno se dvěma výtahy, v pětipodlažní s jedním. Na jádra ve společné třípodlažní podnoži a pětipodlažní části navazují vnitřní chodby, kolem kterých jsou umístěny kancelářské prostory, hygienické zázemí a technické místnosti. Devět nejvyšších podlaží nárožní věže je navrženo jako open-space kanceláře, s možností dělení příčkami dle přání nájemníka. V podzemním podlaží je umístěno 23 parkovacích míst. Parkovací objekt je navržený systémem D'Humyho ramp. Na čtyřech párech nadzemních půlpodlaží a jedné dvojici podzemních půlpodlaží je k dispozici celkem 130 parkovacích míst.
Fasáda celého objektu je z lícových cihel s jemnými valéry v intenzitě vypálení. U parteru byl kladen důraz na kvalitní řemeslné zpracování detailů nerezových leštěných zasklívacích rámů a ocelových výkladců. Kompozici výkladců doplňují pásová okna vyšších podlaží a podélné větrací otvory parkovacího domu. Okna administrativní části jsou řešena jako dvojitá s třetím zasklením, za nímž jsou umístěny stínící žaluzie. V interiéru objektu je použit světlý travertinový obklad, který se uplatňuje především na schodištích a ve vstupních halách. Před objektem na nároží je navržen široký pás chodníku s kruhovou zatravněnou plochou. Součástí prostranství je i nová litinová kašna, upomínající na jména významných průmyslníků 19. století - zakladatelů průmyslové slávy města Brna.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Paráda
Tom
13.12.16 09:24
show all comments

more buildings from RAW