Polyfunkční dům D

dostavba nároží na ulici Opavská v Ostravě

Polyfunkční dům D
Spolupráce:Alžběta Broďániová, Kateřina Holenková
Inženýrská činnost: Jan Müller / PROJEKTSTUDIO
Address: Opavská 6230 / 29a, Poruba, Ostrava, Czech Republic
Investor:CONCEPT HOUSE, s.r.o.
Project:2011 - 2012
Completion:2012 - 2013
Area:1892 m2
Built Up Area:290 m2
Built Up Space:7800 m3


Zadání bylo jasné – dům, kde se každé patro bude umět přizpůsobit jakémukoli klientovi a bude ekologicky přívětivé.

Začali jsme vytipováváním vhodného místa a od začátku jsme věděli, že budeme směřovat do proluky a snažit se tak dotvořit uliční čáru a postupně takto doplňovat urbanistickou figuru v děravém území. Vybraná parcela, která sloužila akorát pejskařům a ke zkracování cesty, se nachází na střetu kompaktní sorelové výstavby z šedesátých let a rozvolněné sídlištní panelové zástavby ze sedmdesátých a osmdesátých let u hlavní komunikace Opavské.
Hmotové řešení reflektuje pravoúhlý řád okolní zástavby převyšující navazující dům o dvě podlaží. Fasáda je provedena důstojně k významu městského domu v tmavě šedé omítce se vsypem karbidu křemíku, okna jsou osazena do líce fasády. V počátku byla v každém patře navržena pásová okna a po konzultaci s jednotlivými budoucími majiteli byla okna přizpůsobena jejich požadavkům. Tak také vzniklo okno o rozměrech 4,1 x 4,5 m v osmém patře. Každé podlaží je provozně řešeno jako samostatný celek. Plocha každého podlaží o 240 m² se tak díky zdvojeným podlahám, ve kterých jsou umístěny veškeré rozvody, stává v nejvyšší možné míře variabilním prostorem.
Společné prostory - schodišťový prostor - je vložen mezi štítovou stěnu stávajícího bytového domu a půdorysnou stopu samotné novostavby. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet a obvodový plášť je řešen vesměs jako vrstvený sendvič. Ustupující a odlehčený parter, kde se ze strany od hlavní komunikace nachází pronajímatelný prostor pro občanskou vybavenost, a vytváří tak obchodní parter, je pro město nesmírně důležitý. Ze zadní strany jsou umístěny garáže pro majitele jednotlivých pater.
Doufáme, že tato novostavba má také význam pro své okolí, které může obohacovat a inspirovat k dalšímu vyplnění děr v území.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
show all comments

more buildings from PROJEKTSTUDIO