Polyfunkční dům Běžecká

Polyfunkční dům Běžecká
Address: Běžecká, Strahov, Prague, Czech Republic
Project:2000-03
Completion:2003-05
Built Up Area:1450 m2
Built Up Space:19220 m3
Price:132 000 000 CZK


Místem stavby je zelená placka na vrcholu Strahovského kopce se sportovišti a pásem volného pozemku mezi tréninkovým okruhem Rošického stadionu a Běžeckou ulicí.
Spojení bytů pro sportovce s jejich klubovnami, stejně jako domu a tribuny, definují tento pozemek. Jednoduchá forma opakujících se buněk řazených vedle sebe, která má příčnou nosnou konstrukci. Dům má možnost být zkrácen nebo protažen. Horizontální hmota se západovýchodní orientací je rozdělena únikovými schodišti na tři části. V ulici je ležatost domu podtržena lodžiemi, balkony a terasami s převýšenými okny, které navozují, stejně jako komunikační pavlače obrácené na stadion, pocit pohybu po jeho tribuně. Dům využívá klesajícího terénu Běžecké ulice pro vytvoření polozapuštěného otevřeného parkoviště. Místo vjezdu je zdůrazněno posunutím hmoty domu z ulice směrem na stadion. Přízemí je z větší části určeno pro zázemí sportovců, nad kterými je ve třech patrech jejich bydlení různé velikosti.
Dům by měl poskytovat klidné zázemí a nadhled nad tempem dneška, jehož děj se tady odehrává na závodní dráze.
0 comments
add comment

more buildings from 4A architekti