Polyfunkční dům ABC – Objekt 01

Polyfunkční dům ABC – Objekt 01
Address: Plzeňská, Smíchov, Prague, Czech Republic
Investor:IMMO FUTURE 6 – Crossing Point Smíchov, s.r.o.
Completion:1999 - 2002
Built Up Area:840 m2
Built Up Space:28500 m3


Objektem 01 začíná řada domů, lemující ulici Plzeňskou a oddělující nově vznikající náměstí. Ocitá se tak v poloze, která si říká o co nejprůhlednější architekturu, jež nebude bránit žádoucím a zvoucím průhledům do interiéru náměstí, sevřeného fasádami ostatních nových domů.
Této podmínce se koncept přizpůsobuje vysokým dvoupodlažním parterem, který bude sloužit obchodním účelům, a proto mu nejsou cizí velkoplošně prosklené průhledné výkladce s minimalizovaným rastrem rámů.
Vyšší patra, obsahující pronajímatelné kanceláře, už jsou vybavena dvojitou, maximálně prosklenou fasádou, která má eliminovat tepelné a hlavně hlukové zatížení v dané lokalitě. Vnitřní plášť má hustý rastr otevíravých oken, kvůli maximální flexibilitě vnitřního uspořádání. Mezi oběma vrstvami dvojité fasády je instalována clona z horizontálních stříbrných žaluzií, které tvoří na černém pozadí rámů a skel jemnou pavučinu horizontálních proužků. Oblast parapetů reaguje na tuto hru izolačními panely, tvořenými sendvičem skla, potištěného černými vodorovnými proužky, na pozadí leštěného nerezového plechu, kryjícího tepelnou izolaci.
Dům tak dostal „kabát“, který ve své černostříbrné eleganci vstřebává všechny barvy a nálady okolního života.
Sedmé nadzemní podlaží je na všech stranách odstoupené, čímž vzniká na stropě 6. NP střešní terasa, pokrytá ocelovým pozinkovaným roštem, mezi kterým je možné si představit i esteticky použitou zeleň. Zábradlí této terasy tvoří čiré sklo, čímž se absolutně otevírá pohled do okolního města a krajiny.
Přes železobetonovou stropní desku sedmého podlaží je přetažena hladká stříbrná zaoblená střecha, která vytváří uklidňující zakrytí několika strojoven. Dokonalé provětrání těchto technických prostor zabezpečují veliké kruhové otvory, potažené sítí tahokovu.
Barevnost objektu bude tvořena přirozenou barvou skla (s minimálním faktorem reflexe), černým rastrem rámů, ve druhém plánu stříbrných žaluzií, stříbrnou krytinou zaoblené střechy, reflektující sluneční paprsky, stejně jako celý hladký plášť domu, v noci naopak propouštějící ven vnitřní světlo ovlivněné barevností interiéru. Stříbrné pozadí izolačních panelů na parapetech bude vnímáno jen někdy, při určitých konstelacích světla. Výraznější akcenty barev budou tvořit snad jen budoucí možné reklamní nápisy, umístěné na již zmíněných vybraných plochách, eventuálně navržená oranžová barva vnitřního vertikálního komunikačního jádra, pronikající z interiéru na povrch.
0 comments
add comment

more buildings from D3A spol. s r.o.