Polyfunkční centrum Humpolec

Polyfunkční centrum Humpolec
Hlavní inženýr projektu:Ing. Miloslav Beran
Address: Havlíčkovo náměstí 91, Humpolec, Czech Republic
Investor:Město Humpolec
Project:2017-18
Completion:2019-21


Řešený komplex budov se nalézá východně poblíž centra města, konkrétně na křížení ulic Žižkova-Školní-Husova. Polyfunkční provoz je složen z několika částí, které pochází z různého období – budova kina byla projektována v roce 1978, sekce klubu kina, dříve obřadní síň, pak v roce 1982. V devadesátých letech bylo vestavěno městské informační centrum a modernizována divadelní/promítací technologie. V roce 2013 došlo k zateplení pláště hlavní budovy a v roce 2018, spolu s přilehlou ulicí Husova, k rekonstrukci veřejného prostranství z dílny místního ateliéru.

Jako poslední přišla na řadu nejmladší z budov – oproti kinu neprošla, mimo lokální úpravy hygienického zázemí v 1.NP, rekonstrukcí a její stav odpovídal době jejího vzniku. Cílem novodobých úprav tak bylo nejen zlepšit nevyhovující technický stav, ale i přeuspořádat vnitřní provoz tak, aby umožnil vznik nového multifunkčního sálu pro cca 110 osob.

Z architektonického hlediska byla celková kompozice rozdělena do několika částí – propojovacího můstku s tělesem výtahu, přístavby předsálí a stavebních úprav původní stavby. Zcela zásadní otázkou projektu pak bylo, jak přistoupit k celkovému materiálovému řešení – nově tak lze na revidovaných/ doplňovaných částech nalézt jak klasický zateplovací systém reagující na v minulosti provedenou rekonstrukci pláště kina, tak předsazenou fasádu z hliníkového tahokovu, který vědomě přebírá motiv ze sousedního objektu hotelu – opravovaná stavba je pak chápána jako přirozené těžiště veřejného prostoru. Z tohoto důvodu je také s danou partií pracováno jako s prvkem, u kterého si je možno dovolit i mírný výtvarný akcent s využitím motivu přeložených různobarevných hliníkových tyčí, které mají evokovat pomyslné "hnízdo" kultury, dodatečně oficiálně překřtěné na "Mikádo", jako připomínka stejnojmenné společenské hry.
0 comments
add comment

more buildings from PENTA PROJEKT s.r.o.