Pobočka firmy M&V

Pobočka firmy M&V
Architect: Rudolf Müller
Spolupráce:Petr Kadaňka
Address: Hněvkovského 81c, Komárov, Brno, Czech Republic
Investor:M&V, spol. s r.o.
Completion:2014


Rekonstrukce budovy bývalého autoservisu, klempírny a lakovny na pobočku firmy zabývající se prodejem nářadí a nástroji na obrábění kovů patří mezi projekty, které jednoduše potřebujete, pokud vás neopustila touha po nekonečném hledání vztahu architektury k okolí, k vývoji historickému i budoucímu, k detailu. Respektive touha hledat, ale také realizovat. Nebýt svázaný předem učiněnými rozhodnutími, naopak po kritických debatách s odborníky vybrat domněle nejlepší řešení a cítit podporu klienta. Důležitým výsledkem celého procesu pak je absence extrémů - jednostranné bezúčelné architektonické exhibice a unifikovaného univerzálního řešení s umanutou snahou snížit za každou cenu daný rozpočet.

V tomto konkrétním případě se zmíněná důvěra projevila ve třech zásadních věcech, které stanovily celkový přístup k rekonstrukci. Tou první je vliv lokace na objekt. Vliv, který definoval výraz objektu. Bezútěšné okolí charakterizováno ponejvíc rušnou komunikací přesvědčilo všechny zúčastněné, že nejlepším řešením je orientovat objekt směrem dovnitř. V jednom z centrálních polí skeletu bylo vytvořeno atrium, ke kterému se obrací téměř celý interiér. Zde se opět projevila tolerance investora, který dal zelenou netradičnímu pojetí zahradní architektky. Ta do atria umístila kámen nadstandardních rozměrů určený k porostu mechem. Celkové vyznění je surovější než u ostatních konvenčnějších návrhů, lépe se hodící k pracovní náplni firmy.

Obvodová fasáda působí utilitárně, výjimkou je vstupní část, kterou tvoří předsazený ocelový lamelový rošt, jehož vertikální segmenty jsou natočeny do bodu fokusu umístěného v prostoru atria. Z každého místa před ocelovou mříží lze tedy nahlédnout do interiéru, v perspektivním pohledu však lamely vytvářejí hmotu, ve které je místo vstupu zvýrazněno vyboulením. Zvolené řešení má dva důvody - ochrana velkoformátových prosklených stěn a jasná identifikace objektu jakožto pobočky firmy pracující ponejvíce s ocelí. Za výslednou podobou stojí hodiny úvah a hledání ideální proporce a tvaru. Ve finále se jedná o komplexní a funkční parametrický design založený na flexibilním řešení šitém na míru.

Snad nejvíce se ovšem přístup investora zrcadlí v práci s detailem. Součást navrhovacího procesu, která odděluje určitou kvalitu od polovičatých řešení. Mít možnost dotáhnout projekt do poslední kliky není v současnosti běžná záležitost. I přes adekvátní množství kompromisů se podařilo aplikovat jednotný přístup kromě hrubé stavby také na celkové interiérové řešení. Kromě mobiliáře tak byly pod kontrolou i náležitosti typu grafického pojetí orientačních prvků, vytvoření schématu expozice v showroomu nebo uceleného návrhu produktového skla a porcelánu včetně vlastních doplňků. Konečný jednotný charakter je výsledkem živé spolupráce všech zúčastněných stran, které se nebály diskutovat a navzájem si důvěřovaly. Nezbývá než doufat v trvalou spokojenost.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Pěkná rekonstrukce
Ondřej Klimek
12.06.14 08:37
show all comments