Pierres Vives - projekt archivu, knihovny a sportoviště

Pierres Vives - projekt archivu, knihovny a sportoviště
Architect: Zaha M. Hadid
Address: Rue Marius Petipa, Montpellier, France
Contest:03.2006
Project:03 - 10.2006
Completion:2006 - 09


Projekt „Pierres Vives“ ve francouzském Montpellier tvoří tři části - knihovna, archiv a sportovní zařízení. Funkční diagram stavby se inspiroval „stromem poznání“. Archiv přitom tvoří pevný základ („kmen“) na němž je vystavěna otevřená („porézní“) hmota knihovny. Sportovní zařízení leží společně s kancelářemi v horní části stavby, kde se „kmen“ rozvětvuje. V budově se nacházejí také další funkce jako jsou auditorium nebo jednací místnosti. Tato část vystupují z domu a zvýrazňuje tak hlavní vstup na západní straně. Naproti tomu zaměstnanci vstupují do „Pierres Vives“ z východní strany.Architektonický koncept
Náš návrh je založen na řadě klíčových rysů charakterizujících tuto novostavbu pro úřad v Herault:
1. budova by se měla stát symbolem na okraji města Monpellier a být očividnou ikonou místní vlády.
2. takto rozsáhlý soubor plný různých institucí vyžaduje dobře fungující a jasnou organizaci. Obojí usnadní přístupu a orientaci veřejnosti uvnitř stavby a také vytvoří příjemné pracovní prostředí.
Tři instituce - archiv, knihovna a sportovní oddělení - jsou sjednoceny pod jediným pláštěm. Tři části tohoto "cite administrative" jsou spojeny do z daleka viditelné výrazné figury. Když pak přijde člověk blíž, tak se stane rozdělení budovy na tři části více patrné. Stavba byla vytvořena na základě důsledného sledování funkční a ekonomické logiky v kombinaci s organizačním schématem 'stromu vědomostí'. Výsledek připomíná velký kmen stromu s archivy umístěnými v masivní základně kmenu, následovaný o trochu více porézní knihovnou a sportovní část s kancelářemi je až na samém vrcholu. Zde se už kmen rozkošatil a stal se prosvětleným a vzdušným. Větve se promítají na hlavní kmen jako přístupové cesty a vstupy do jednotlivých ústavů. Všechny veřejné vstupy jsou umístěny na západní straně budovy; zatímco služební vchody pro personál a zásobování jsou na východní straně. Tato analogická forma kmene stromu byla použita k organizaci a skloubení celé spletité "cite administrative".

Prostorové uspořádání
Hlavní příjezdovou komunikací pro návštěvníky, stejně jako i pro zaměstnance a obsluhu, je z Rue Marius Petipa poskytující přístup k oběma stranám budovy. Před hlavním vstupem je pro návštěvníky navrženo velkorysé parkoviště. Služební vchody se táhnou podél celé zadní strany. Toto axiální dělení na obsluhované a obsluhující prostory je v přízemí budovy dodržováno po celé délce stavby. Přední strana obsahuje všechny veřejné funkce pro každou ze tří institucí, které jsou navíc pospojovány lineární lobby a centrálním prostorem určenému k výstavám. V zádní části budovy jsou umístěny veškeré servisní funkce, sklady a garáže. Od přízemím nahoru jsou už všechny tři instituce od sebe striktně odděleny. Každá z institucí má svůj vlastní vertikální komunikační systém sledující její specifickou funkční logiku.
Po příchodu hlavním vstupem jsou návštěvníci nasměrováni z lobby do archivních studoven v přízemí; nebo se výtahy a eskalátory dostanou na hlavní veřejnou 'tepnu' v úrovní prvního nadzemního podlaží. Tato 'tepna' vede skrz celou délku budovy a na fasádě je patrná jako zasazený skleněný pruh. Knihovny archivu a čítárny jsou odtud okamžitě přístupné. Centrem této tepny, a proto se také nacházejí v srdci budovy, jsou hlavní veřejná vybavenost sdílená všemi třemi institucemi: posluchárna a schůzovní místnosti. Současně tato společná veřejná zařízení vytvářejí ústřední objem, který konzolovitě vystupuje z těla stavby a přicházejícím hostům poskytuje obří přístřešek.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
což o to...
Pavel Stříteský
13.12.07 08:54
show all comments

more buildings from Zaha M. Hadid