Palác KŘIŽÍK 2

Palác KŘIŽÍK 2
Spolupráce:Linda Audyová, Jan Bürgemeister, Petr Jehlík, Šárka Sojková
Address: Radlická 3294/10, Smíchov, Prague, Czech Republic
Investor:Smíchov Terrasse, s.r.o.
Project:2008 - 2012
Completion:2011 - 2012


Zadání —
Dostavba Paláce Křižík - kancelářská budova s parterem s obchody a veřejným průchodem. Developerský projekt navržený na míru nájemci Seznam.cz.

Architektura — Dvě uliční křídla doplňují uliční frontu ve výškové hladině okolí. V parteru Radlické jsou dva obchody. Průchod vnitroblokem stoupá dvouprocentním spádem k ulici Kováků. Ve stejném spádu je i paralelní světelný tunel a vstupní hala. Z šikmé betonové podlahy vystupují vodorovné stupně recepce a jednacích místností. Prostor člení dvojice atrií, sloužících jako odvod rekuperovaného vzduchu. Vnitrobloku dominuje černý hranol schodiště a výtahů spojený s kancelářskými křídly prosklenými lávkami. Kanceláře jsou bez podhledů, v uspořádání převažují velkoprostory. Přirozenou barvu betonu a pozinkovaného plechu podlahy doplňují černobílý kancelářský nábytek a barevně akcentované odpočivné plochy a skla oddělující kuchyňky. Barevnost včetně informačního systému je pro každé patro odlišná. Pro návrh jsou důležité odpočivné venkovní plochy. Na střeše vstupní haly je střešní zahrada s lezeckou stěnou a sezením, další terasy jsou na střechách. Prostory jsou zaměstnancům volně přístupné, stejně jako fitness centrum v 1. PP. Podzemí kopíruje spád vstupní haly. Pod technickým podlažím jsou tři úrovně spirálovitých garáží s polorampou. Vjezd je přes stávající garáže Křižík. Celoprosklené fasády mají vnější posuvné stínící panely z tahokovu. S výjimkou průčelí v Radlické mají fasády otevíravé klapky pro přirozené větrání. Stavba má klasifikaci BREEAM Excelent.

Konstrukce a technologie — Železobetonový skelet, lávky předpínané. Pro vytápění a chlazení tepelná čerpadla se zemními vrty. Kanceláře vybaveny podlahovými indukčními jednotkami. Osvětlení kanceláří LED panely.
0 comments
add comment

more buildings from D3A spol. s r.o.