Palác italské civilizace

Palazzo della Civiltà Italiana

Palác italské civilizace
Address: Quadrato della Concordia 3, Rome, Italy
Project:1937-41
Completion:1943


Palazzo della Civiltà Italiana (Palác italské civilizace) je jednou z dominant nové městské čtvrti E.U.R. (Esposizione Universale Roma – Světová výstava Řím), kterou za účelem světové výstavy 'E.42' inicioval v roce 1935 Benito Mussolini a vyprojektoval urbanista Marcello Piacentini, jehož návrh měl připomínat obří antické fórum, které bylo pouze oděno v moderním hávu. Zahájení výstavy 'E.42' bylo naplánováno na rok 1942 u příležitosti dvacátého výročí Pochodu na Řím, ale kvůli druhé světové válce ze záměru nakonec sešlo. V 50. letech minulého století však byly některé objekty dokončeny. Od počátku byla čtvrť E.U.R. zamýšlená jako nové centrum Říma, které mělo rozvinout severojižní osu z historického středu města až moři. Ačkoli se podařilo urbanistický záměr dokončit jen částečně, představuje čtvrť E.U.R. nejrozsáhlejší komplex racionalistické fašistické architektury.
Palác italské civilizace, nejpůsobivější stavba z celého urbanistického souboru E.U.R., se nachází na severozápadním okraji v místě křížení dvou pohledových os. Ikonická budově Paláce italské civilizace se rovněž přezdívá Hranaté koloseum (Colosseo Quadrato).
Travertinovou budovu s více než dvěma sty monumentálními oblouky navrhli v roce 1937 italští architekti Giovanni Guerrini, Ernesto Lapadula a Mario Romano. Stavba probíhala v letech 1938-43. Z propagandistických důvodů byl palác otevřen již 30. listopadu 1940. O půl roku později byl projekt Světové výstavy v Římě zrušen. Palác italské civilizace byl přesto dokončen a následující desetiletí stál osaměle v poli. Pro veřejnost se palác poprvé otevřel až v roce 1953 u příležitosti zemědělského veletrhu.
Celý objekt spočívá na mohutném soklu o rozloze 8400 m². Nároží základny zdobí jezdecké sousoší zobrazující řecké mýtické hrdiny. Autory těchto soch v nadživotní velikosti jsou Publio Morbiducci a Alberto de Felci. V přízemním loubí se nachází dalších 28 soch z carrarského mramoru vysokých 3,4 m. Půdorysná stopa čtvercové základny má hranu 50 m. Šestipodlažní objekt dosahuje velkorysé výšky 68 m.
Benito Mussolini nebyl jen iniciátorem celého projektu, ale aktivně promlouval do architektonické podoby. Podobně jako vůdce německých nacistů si uvědomoval, že stavby mohou zneužít k podpoře jejich zvrácené ideologie. Svislý počet otvorů na fasádě odpovídá počtu písmen ve jméně italského diktátora a počet vodorovných otvorů souzní s písmeny v jeho příjmení. V horní části fasády je do kamene vytesán úryvek z Mussoliniho proslovu z 2. října 1935.
Od roku 2015 má budovu na patnáct let pronajatou módní značka Fendi, která si tu vybudovala své ředitelství, za což každoročně platí 2,8 milionu euro.