Odborná škola pro ženská povolání Vesna a Domov Elišky Machové

Odborná škola pro ženská povolání Vesna a Domov Elišky Machové
Address: Lipová 232/18, Brno, Czech Republic
Completion:1929-30


Komplex dvou vzájemně propojených budov, otevřený půdorys, učebny možno propojit chodbou.
Fuchs a Polášek zde poprvé v Československu použili tzv. holandský konstrukční systém (se kterým se na svých cestách Holandskem seznámil J. Polášek; systém byl ve stejné době použit i u školy na náměstí Míru). Nosnou funkci zde nezastávají zdi podelné, ale zdi mezi místnostmi, což umožnilo odhmotnění fasády, využití velkých oken a krabicově zasunutých balkonů. Místnosti tak bylo možno dokonale prosvětlit a provdušnit. Zároveň byla razantně zkrácena stavba (hrubá stavba jednoho obytného patra o rozměrech 48x24m byla provedena za 5-6 dní).
0 comments
add comment

more buildings from Bohuslav Fuchs, Josef Polášek