OD Centrum

OD Centrum
Architect: Vladimír Karfík
Address: Kobližná 24, Brno, Czech Republic
Completion:1930-31


První republika nebyla pro architekty zase až tak idylickým místem, jak by se nám dnes mohlo zdát. I zde se ozývali hlasy proti odvážným funkcionalistickým počinům. Jako příklad přinášíme brojení levicově orientovaného časopisu Index proti výborně obsazené soutěži na tehdejší nejvyšší stavbu Evropy:

Baťův mrakodrap v Brně byl přijat příliš vlídně jako »velkorysý počin« čsl. hospodářského dobyvatele i stavebním úřadem města Brna. A přece bylo od počátku jasno každému, kdo má ponětí o moderních zásadách urbanistických a zná místo, kde se staví, jaký je to nesmysl. Vtěsnán mezi úzké uličky, z nichž jedna je jednou z hlavních dopravních tepen města, už dnes dopravou přeplněnou a nevyhovující, znamená vážné ohrožení dopravy. Představíme-li si, jak bude vypadati jeho okolí, až se vyhrnou z něho po práci sta a sna tisíce zaměstnanců, jaké potíže tu vzniknou dopravě, uvědomíme-li si dále, jak bude po stránce hygienické ohrožovati (zastíněním) okolí, vidíme celou urbanistickou nesmyslnost tohoto podniku. A tato urbanistická bota byla spáchána úplně bezdůvodně, neboť není žádných věcných důvodů, proč by právě v tomto místě měl státi dům tak obrovské výše, kdyžtě by byl obchodním potřebám firmy zcela postačil dům několikapatrový. Při celé věci šlo jedině o barnumskou reklamu firmy, která »si to může dovolit« stavěti mrakodrapy, ačkoliv je to vyložený urbanistický nesmysl, prohřešující se proti nejzákladnějším principům moderního urbanismu.
Baťova bota v Brně je nějak ohrožena. Povídá se, že stavba byla prozatím zastavena. Odborníci našli, že spodek není dosti únosný. Bota bude kratší.
časopis Index 1931, roč.3, čís.5, str.56
0 comments
add comment

more buildings from Vladimír Karfík