Obytný soubor Spittelhof

Obytný soubor Spittelhof
Architect: Peter Zumthor
Address: Schulgasse 27, Spittelhofstrasse 1-11, Am Rain 2-16, Biel-Benken, Switzerland
Completion:1989-96


Biel a Benken jsou dvě vesničky nacházející se v mírně zvlněné krajině na úpatí Jurských Alp. Malebné rurální prostředí dotváří protékající říčka, kostel a původní dochované centrum. Nad vesničkami stojí ve svahu pod lesem historická sedlácká usedlost Spittelhof. Ta dala okolnímu místu název.
Obytný soubor reaguje na okolní přírodní kontext a topografii. Sestává ze tří objemů, které vymezují vůči okolí semiprivátní území souboru. Dvě klády ležící napříč vrstevnic svahu obsahují řadové rodinné domy. Domy jsou orientovány na jih se vstupem ze severu a jsou doplněny privátními zahrádkami. Garážová stání se nacházejí v nejnižším bodě souboru u přístupové cesty. Vnitřní dvůr sevřený třemi objemy tak není traumatizován automobilovou dopravou. Poměrně nízký koeficient zastavění odpovídá periferní lokaci vůči obci.
Na nejvyšším místě souboru stojí třípodlažní bytový dům. Výhodná orientace bytů východ-západ je navíc umocněna nádherným výhledem do údolí. Nejpozoruhodnějším prvek lineární bytovky je jistě velkorysá konzola balkónů na východní straně. Její tloušťka působí pro našince až neskutečně.
Dispoziční řešení rodinných domů vychází z orientace ke světovým stranám a především výhledu na vesnici a údolí. Všechny obytné místnosti jsou orientovány na jih, na severu se nacházejí komunikace, koupelny atd. Místnosti jsou prosvětleny francouzskými okny. Vnější podoba domů souboru je jednotná. U řadových domů je jejich prostorové provázání navíc zdůrazněno přetažením dispozic do objektů sousedů. Vlivem rozmístění domů ve svahu vytvářejí stropní desky, které jsou vytaženy až na fasádu, netradiční rytmický výtvarný prvek. Fasády domů pokrývají natřené dřevěné obklady. V kombinaci s dřevěnými rámy oken a pohledovým betonem by měly vytvářet rurální atmosféru, o čemž se dá úspěšně pochybovat. Původní fialový nátěr obkladových desek na fasádě vlivem povětrnosti zešednul. Obytný soubor tak působí klidnějším nenápadným dojmem. Fasády se během dne mění. Variabilní okenice umožňují měnit náladu v interiéru a chránit byty před přehříváním. Striktní rytmické opakování bytů a domů tak nepůsobí nudným dojmem.
Největší kvalitou obytného souboru Spittelhof je jeho lokace v krásném přírodním prostředí. Peter Zumthor respektoval při návrhu potřebu soukromí budoucích obyvatel. Nechybí společné prostory pro dětské hřiště a volnočasové opékací aktivity obyvatel. Architektura domů je moderní a přesto nepůsobí ve vztahu k vesnici rušivě. Nechť je tento soubor vzorem všech budoucích českých satelitních vředů na stávající struktuře příměstských obcí.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Very nice!
João Barbosa
07.12.05 02:14
The same
Joaquín Arrebola
27.10.06 12:12
show all comments

more buildings from Peter Zumthor