Obecní dům Skalička

Obecní dům Skalička
Architect: Soňa Urbánková
Address: č.p. 23, Skalička, Czech Republic
Project:2017
Completion:2020-21


Fotografie: Jiří Pařízek, Johanka Fidlerová, Johan Bartoš
Malá jihomoravská vesnice Skalička je historicky rostlá kolem cesty, zástavbu tvoří převážně roztroušené volně stojící statky doprovázené stodolami.
Obecní dům znovuoživuje opuštěné místo v centru obce prostřednictvím otevřené, čitelné a kontextuální stavby, přiměřené svému místu a účelu.
Vedení obce se rozhodlo k vybudování chybějícího zázemí pro komunitní život poté, co přestala fungovat stará hospoda. Obecní dům pak nahradil původní stavbu nejen svou funkcí, ale i fyzicky. Z objektu v nevyhovujícím technickém stavu zůstal zachován jen malý kamenný sklep ve svahu a na uvolněném místě byl postaven areál obecního domu.
Stavba se nerozpíná do krajiny, naopak oživuje jádro obce, nachází nová využití pro místo, které své původní funkce ztratilo. Objekty jsou umístěny tak, aby přirozeně navázaly na stávající zástavbu. Stavba je rozčleněná na tři samostatně zastřešené hmoty, členění odpovídá funkční náplni. Seskupení tří těles zapadá do urbanistické struktury vesnice a rozšiřuje veřejný prostor o drobné nádvoří, z něhož je po schodech volně přístupná obecní zahrada ve svahu nad domem. Nádvoří je lemováno pilířovým ochozem, který ústí v čekárně autobusové zastávky, jejíž prostor je vyříznutý v hmotě domu.
Obecní dům se zahradou a nádvořím svou funkcí a umístěním představuje dosud chybějící centrum života obce. Hlavním prostorem je sál se zázemím(příležitostným výčepem a posezením) sloužící ke sportovním účelům i k pořádání koncertů, plesů, svateb, mší a divadelních představení pro 80 až 100 návštěvníků. Sál je prostřednictvím velkých zásuvných francouzských dveří přímo propojen s nádvořím.
Dále jsou v objektech prostory obecního úřadu a klubovny poskytující zázemí místním spolkům.
Stavba zachovává hmotově i materiálově tradiční venkovský charakter. Objekty svými rozměry nevyčnívají ze svého okolí. Bílá omítka s pálenou taškou na sedlových střechách formuje archetypálně působící tři hlavní stavby. Přízemní plochostřeché spojující části zůstávají nenápadně skryty mezi hlavními objekty. Výrazné cortenové okenice jsou soudobým doplněním jinak tradičního vyznění, které zůstává uchopitelné pro společenství místních občanů.
6 comments
add comment
Subject
Author
Date
... No,...
šakal
19.08.22 01:49
radost
19.08.22 12:34
...
Bohdan
19.08.22 12:23
Trend
Vích
20.08.22 12:16
show all comments

more buildings from Soňa Urbánková