Obchodný dom Brezno

Obchodný dom Brezno
Address: Československej armády 53, Brezno, Slovakia
Investor:OP Centrum s.r.o
Project:2012-13
Completion:2013-14
Area:1530 m2
Built Up Area:1234 m2
Site Area:1618 m2
Built Up Space:10512 m3


Novostavba dvojpodlažného obchodného centra sa nachádza na Ulici ČSA v Brezne, na mieste bývalého neplateného parkoviska. Ide o heterogénnu lokalitu, kde sa okraj historickej časti mesta stretáva s panelákovou zástavbou z 80tych rokov. Architektúra obchodného centra vhodne koexistuje s prostredím a spája sídliskovú zástavbu so starou mestskou štvrťou. Obchodné centrum je dobre viditeľné už pri vstupe do mesta.
Prioritou bola ekonomická efektívnosť, čomu zodpovedal aj rozpočet určený na realizáciu projektu. Išlo o štandardné zadanie vytvorenia nákupného centra s obchodnými plochami na prenájom. Napriek tomu sme hľadali výrazný a dobre zapamätateľný architektonický jazyk, ktorý podporí mestskosť vytvorením živej ulice. Transparentný parter umožňuje okoloidúcim vnímať vnútornú náplň, pohyb okolo je podnetný a zaujímavý. Predĺženie pešieho ťahu je dosiahnuté presahmi poschodia nad rovinu chodníka, ktoré zároveň slúžia ako prístrešok pre ľudí čakajúcich na intenzívne využívanej autobusovej zastávke pri objekte.  Horná časť domu má dynamickú formu voľne prelamovaných hladkých bielych stien s veľkými otvormi orientovanými do oboch strán cesty. Výsledný tvar ľadovcovo bielej plochy zanecháva v okoloidúcom výraznú pamäťovú stopu. 
Väčšina nákupných centier je orientovaných do seba, sú skôr introvertné. Obchodné centrum v Brezne je orientované skôr extrovertne, využíva transparentný parter a veľké otvory na fasáde horného podlažia, aby podporilo živú obchodnú ulicu a lákalo okoloidúcich dnu. Vo vnútri je priestor podlaží vzájomne vizuálne prepojený aj otvorenou galériou, ktorá vytvára prehľadnú orientáciu v objekte. Vhodne zapadá medzi dve stretajúce sa heterogénne lokality mestského centra a panelákovej zástavby, ktoré nerozdeľuje, ale spája, pričom vytvára kvalitný verejný priestor s premyslenou interakciou s autobusovou zastávkou pred objektom.
Obchodný dom v Brezne získal nomináciu na cenu CE.ZA.AR 2015 a na Cenu Dušana Jurkoviča 2015. Porota ocenila hlavne jedinečnú architektúru a vysoko kvalitné technické spracovanie projektu pri racionálne vynaložených nákladoch.  Obchodné centrum v Brezne demonštruje fakt, že aj za málo peňazí môže vzniknúť pekná budova s kvalitnou architektúrou.
Architekti Šebo Lichý
0 comments
add comment

more buildings from Architekti Šebo Lichý s. r. o.