Obchodní dům Rodinger

Obchodní dům Rodinger
Architect: Ludvík Hilgert
Completion:1938


Úkolem bylo vyřešiti obchodní dům s řadou druhů textilního, módního zboží a konfekce. Obchodní a administrativní provoz byl požadován jen ve směru horizontálním; v 1. patře měl býti vyřešen byt pro stavebníka; při tom byl dám hlavní důraz a provoz v obchodě, byť na újmu bytové části.
Se zřetelem k velmi úzké parcele (13.85 m) bylo nutno využíti staveniště do hloubky (na 33.80 m) a posunouti bytové schodiště až na konec budovy pro zajištění plynulého obchodního provozu. Tím vznikl interiér s půdorysem protáhlého obdélníku s vestavěnými kancelářemi, schodištěm a příslušenstvím v zadní části místnosti. Levá stěna je zastavěna řadou regálů 195 cm vys. (pro lepší manipulaci) a oddělena galerii s regály stejné výšky (pro zboží méně hledané a zásoby). Souvislý pult po celé délce lépe vyhovuje systému provozu, jakož i mentalitě venkovského zákaznictva. Na pravé straně je oddělení pro koberce, linoleum, dále pro klobouky, deštníky, oddělení konfekce se zkoušecím boxem a v užší části trikotové zboží. Vchod do obchodu je zasunut s využitím pasáže pro výkladce. První patro obsahuje byt o sedmi pokojích s příslušenstvím a podkroví 2 pokoje s půdou.
Konstrukci budovy tvoří železobetonový skelet s výplňovým zdivem z voštinových cihel s vložkami tepelně isolujícími. Průčelí do náměstí je obloženo mrazuvzdornými keramickými obkladačkami „Rakodur“ - pásky, svisle kladenými. Firma jest z plastických kovových písmen s povrchem „Zetalu“ s neonovými trubicemi. Umístěna je na železném vyhnutém pásu, rovněž se zetalovým krytem, má půdorys nestejnoramenného trojúhelníka se zaobleným vrcholem (aby ji bylo snadno viděti s úzkého chodníku). Nad 1. patrem je firma kryta železobetonovou deskou stejného půdorysného tvaru. Okna jsou dřevěná, zdvojená s ventilačními klapkami „Rex“. Vrchní osvětlení obchodní místnosti je provedeno ze skleněných vlýsek se spodním podhledem z prismatického skla.
Podlahy jsou většinou vlýskové, zčásti gumové, dlažby šamotové, schody betonové s gumovým povrchem.
Ludvík Hilgert
0 comments
add comment

more buildings from Ludvík Hilgert