Obchodní dům Družba

Obchodní dům Družba
Architect: A8000 s.r.o.
Investor:Jednota s.d. České Budějovice
Completion:2016


Objekt byl vybudován  na přelomu 70. a 80. jako Dům prodeje. V současné době je pro obchodní plochy využíváno především 1.n.p a část 2.n.p.

V urbanistickém řešení byl maximálně respektován původní návrh, tedy vstupy do objektu, provozní vazby v okolí v návaznosti na okolní nástavbu. Nové řešení bylo aplikováno pouze u schodiště, kde je navržen samostatný vstup do kancelářského provozu, který by měl být realizován u východního vstupu do obchodní pasáže.

Vzhledem k nesporným architektonickým kvalitám objektu, kdy byla vytvořena nadčasová stavba, která svým výtvarným pojetím zcela obstojí i v současnosti, byl architektonický návrh záměrně podřízen stávajícímu stavu budovy. Tvarosloví fasády objektu bude v podstatě zachováno, pouze bude provedeno s ohledem na současné technologické možnosti. Stávající lehký obvodový plášť bude nahrazen modulovou fasádou ve stejném členění, jak je tomu dnes.
Výrazným novým prvkem tak bude pouze nově navržené schodiště, které propojí všechna podlaží, včetně suterénu. Architektonický návrh vychází z materiálového řešení stávající budovy, tedy je navrženo vřetenové schodiště s monolitickými rameny doplněné lehkým obvodovým pláštěm z prolamovaných plechových tabulí na ocelové konstrukci. Tvar schodiště je navržen jako kontrapunkt k racionálnímu řešení celého objektu jako dynamická hmota vycházející, stejně jako u původních schodišť, ze šroubovice schodišťových ramen.
0 comments
add comment

more buildings from A8000 s.r.o.