Nový design kanceláří Philip Morris International

Nový design kanceláří Philip Morris International
Hlavním impulsem pro vznik nových kanceláří Philip Morris byla výrazná změna tváře firmy z důvodu inovace jejich klíčového produktu. V momentě se tak firma změnila v technologickou společnost, což se odrazilo jak v novém brandu, tak ve smýšlení ohledně stylu práce a řešení pracovního prostředí.

Důležitým faktorem, který výrazně ovlivnil celkový design kanceláří, bylo rozhodnutí zrekonstruovat stávající prostory na Karlově náměstí a zachovat princip uzavřených kanceláří. Přesto se povedlo některé části otevřít a vytvořit nový společenský a reprezentativní prostor, ikonický HUB, který zároveň slouží jako hlavní komunikační a sociální uzel.

HUB je umístěn v nejrozsáhlejším patře, které je i vstupní branou do kanceláří Philip Morris. V tomto prostoru, v přímém napojení na volný vstupní prostor určený např. pro větší eventy, se nachází recepce elipsovitého tvaru. Ústředním prvkem HUBu je dlouhý dřevěný stůl, volné sezení okolo prosklené fasády s výhledem na park na Karlově náměstí a další neformální prostory propojující recepci s hlavní kuchyní. Na toto jádro navazuje IQOS lounge, nové projektové místnosti a různé typy sezení pro krátkodobé jednání a neformální setkávání. Aby mohl být HUB plně funkční, je propojen s navazujícími třemi patry stávajícím schodištěm, které bylo ale nutno do recepce otevřít, díky čemuž vznikla zcela nová "vstupní brána".

Velkou výzvou bylo najít nové designové a funkční řešení horního patra, prosklené kostky, které má unikátní výhledy na panorama Prahy. Důležitým prvkem je subtilní mobilní příčka s maximálním prosklením, která zároveň splňuje akustické požadavky. Díky ní je možno využít 360° výhledu. Celé patro, které je napojeno na terasu a slouží jako multifunkční zóna pro jednání, společenské a celofiremní akce.

Celkový designový koncept je postaven na otevřeném prostoru s estetikou navazující na nový produkt firmy Philip Morris - IQOS. Jsou zde použity materiály a povrchy, které v kombinaci s navrženým nábytkem navozují příjemné a přátelské prostředí. Důležitým prvkem je otevřený strop, který je ve společné části opatřen nástřikem a doplněn lokálními akustickými prvky.
0 comments
add comment

more buildings from ATELIER KUNC architects, s.r.o.