Novostavba domu v Nové Cerekvi

Novostavba domu v Nové Cerekvi
Address: Nová Cerekev 311, Nová Cerekev, Czech Republic
Project:2011
Completion:2013
Built Up Area:233 m2
Site Area:1707 m2


Rodinný dům je situován do těžiště rovinaté stavební parcely, v severní části obce, cca 40 m od dopravní komunikace ve směru na Čížkov a cca 300 m od drážního tělesa ve směru na Pelhřimov. Jihozápadní okraj stavební parcely lemuje zpevněná příjezdová komunikace. Parcela je umístěna v rozvojovém území obce.

Forma navrženého rodinného domu svým tvaroslovím volně pracuje s typickými motivy původní venkovské architektury na Vysočině. Doplněna o prvky moderní architektury naplňuje představy o životním stylu a potřeby mladých majitelů. S ohledem na orientaci parcely, možnosti přístupu k domu a zajištění potřebného osvětlení a oslunění interiéru je dům svou podélnou osou navržen ve směru SV - JZ. Hlavní vstup na pozemek, včetně napojovacích bodů na sítě je umístěn v jižním cípu při příjezdové komunikaci, vstup do domu je při východní fasádě. Dům má dvě podlaží, nižší přízemní část je zastřešena plochou střechou, hlavní patrová hmota domu je zastřešena střechou sedlovou, se sklonem střechy 35°. Výška hřebene hlavní hmoty je 8,2 m, výška římsy je 6,1 m. Výška atiky přízemní hmoty je 3,5 m. 

Přímo za vstupem do domu je umístěno zádveří s toaletou, na které navazuje hlavní obytný prostor. Přízemí domu je řešeno jako otevřená dispozice, tzn., že hlavní obytný prostor je horizontálně členěn na kuchyň (s navazující spíží), jídelnu a obývák s dominujícím krbovým tělesem. Na obytný prostor přímo navazuje technická místnost a schodiště do patra. Proti vstupu, vedle kuchyně je umístěna ložnice rodičů s navazující koupelnou a prostorem šatny. Prostor jídelny je převýšen otevřenou patrovou galerií. Na hlavní hmotu domu navazují v přízemí prostory domácí dílny, příručního skladu a krytého stání pro dva osobní automobily. Přízemní partie a okolní zpevněné plochy domu jsou řešeny jako bezbariérové.

V patře jsou umístěny z chodby na galerii přístupné pokoje dětí, šatny a koupelna s toaletou. Na galerii je knihovna. Vzhledem k orientaci hlavních fasád domu jsou v přízemí a v patře navrženy velké prosklené plochy zajišťující dostatečnou světelnou pohodu v interiéru a poskytující maximální kontakt interiéru objektu s okolní zahradou.

Hlavní hmota domu je omítaná, v omítce bílé barvy, nižší část je obložena světlým dřevem kladeným vodorovně. Klempířské prvky včetně střešní krytiny jsou provedeny v Titanzinku, na plochých střechách jsou položeny foliové izolace a stabilizační zásyp z kačírku. Okenní a dveřní otvory jsou osazeny dřevěnými eurookny od výrobce Slavona Slavonice.

Svislé nosné konstrukce domu jsou navrženy z keramických tvarovek Heluz tl. 500 (obvodové stěny domu - svislé stěny nejsou zatepleny) a 300 mm, vnitřní příčky jsou rovněž navrženy jako keramické, tl. 150 mm. Vodorovné konstrukce. jsou monolitické betonové. Hlavní hmota je zastřešena hambalkovou konstrukcí, objekt je založen na základových pasech do nezámrzné hloubky - cca 1,1 m.
Projekt využívá stávajícího dopravního napojení.

Splašková kanalizace je napojena na řad veřejné splaškové kanalizace, kanalizace dešťová je částečně jímána v rezervoáru dešťových vod a částečně zasakována přímo na pozemku. Dům je napojen na obecní vodovodní řad.

Studio Archiholik
0 comments
add comment

more buildings from Studio Archiholik