New permanent exhibition of Jeseník regional museum

New permanent exhibition of Jeseník regional museum
Address: Zámecké nám. 1, Jeseník, Czech Republic
Investor:Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace Olomouckého kraje
Project:2006
Completion:2009-2010


Nová stálá expozice historie Jesenicka je umístěna do středověké dominanty města - Vodní tvrze. Bylo nutné se přizpůsobit malým rozměrům i měřítku místností a najít jednotící linku mezi rozličnými vystavenými předměty. Nalezli jsme ji v Ovidiových Proměnách, které na Jesenicku jedinečným způsobem zhudebnil a premiérově uvedl Karl Ditters z Dittersdorfu v letech 1783-86. Děj zakončovaný metamorfózami hlavních postav v přírodní útvary působením nadpřirozených sil je volně převeden do sledu témat expozice: 1. místnost sleduje tvořivé lidské síly, 2. místnost síly ničivé, ve 3. místnosti se pak živly a lidé setkávají v nadčasové syntéze – vzájemné proměně.

Tvořivé síly v první místnosti jsou vyjádřeny materiálem jednotlivých expozičních stěn: dřevo je nejběžnějším materiálem zdejšího života, kov odkazuje k historii metalurgie v tomto kraji, hliněné stěny obsahují archeologickou část sbírky. Pro Jesenicko charakteristický kámen zastupuje kromě tvrze samotné několik umělecky ztvárněných předmětů. V „dřevěné“ části expozice jsou vedle světských i náboženské sbírky, střed místnosti je vyhrazen nejvzácnější z nich – dřevěné sošce Pražského Jezulátka z 18. století, pocházející z kláštera sester svaté Kláry ve Vratislavi. 
Druhá, „drátěná“ místnost je v kontrastu k první věnována temným událostem v této oblasti bývalých sudet, mimo jiné čarodějnickým procesům a poválečnému odsunu většiny obyvatel. Dominantou je model Vodní tvrze dokumentující její stavební vývoj, podlaha místnosti z ocelových plátů je kolem něj snížena jako vodní příkop kolem tvrze. 
Třetí místnost představuje syntézu toho nejlepšího, co Jesenicko dalo světu – hudbu, lázeňství, turistiku. Je proto laděna do období obecného zklidnění, biedermeieru. Lidé se tu mohou posadit v dobových křeslech, zaposlouchat do hudby Karla Ditterse z Dittersdorfu, který v tomto domě vykonával úřad hejtmana. Prostor místnosti svou nově vloženou křivkou odkazuje k nedalekému zámku Jánský vrch, jehož okrouhlá věž je součástí reprezentačních interiérů - působiště Dittersovy zámecké kapely. Tato místnost expozice zároveň zve návštěvníky na další místa Jesenicka, i proto ten větrníkový půdorys.
V celé expozici jsou pohledové horizonty umístěny tak, aby zaujala i dětského návštěvníka, k některým exponátům se dospělí musí sehnout.
0 comments
add comment

more buildings from TRANSAT architekti