Nová budova Kliniky Dr. Pírka

Nová budova Kliniky Dr. Pírka
Address: Na Celně 885, Mladá Boleslav, Czech Republic
Investor:Klinika Dr. Pírka
Project:2016
Completion:2017
Area:1740 m2
Built Up Area:740 m2
Built Up Space:7800 m3
Price:95 000 000 CZK


Spolupráce: Deltaplan
Generální dodavatel: PP53
Ocenění: Stavba roku 2018 v kategorii za nejlepší investiční záměr
Klinika Dr. Pírka nás na začátku roku 2016 vyzvala do soutěže. Zadání bylo vytvořit nemocnici, která zahrne prvky moderního zdravotnického zařízení a současně bude dýchat přátelským prostředím. Dalším předpokladem bylo vytvořit projekt, jenž bude citlivě zasazen do přírodního prostředí lesoparku v bezprostřední blízkosti skály.
Nová multifunkční budova ambulantních činností má za cíl odlehčit trvale přetěžované ambulantní části kliniky a zajistit dostatečnou kapacitu a komfort pacientům i zaměstnancům. Podařilo se zde uvést do provozu ambulantní péči v oboru kardiologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie, cévní chirurgie a lékárny.
Architektonické řešení budovy citlivě ctí hlavní účel, tedy poskytování lékařské péče. V budově je nejen ambulantní péče, fyzioterapie a lékárna, ale jsou zde také prostory pro odborné semináře a přednášky. Lidé zde najdou moderní čekárny, kavárnu a restauraci.
Severní strana směrem k ulici Na Celně je obložena velkými formáty pískovce až do výšky tří pater - materiál okolních skal. Na jižní straně je lehká bílá maximálně prosklená fasáda doplněná pevným horizontálním stíněním.
Cílem vedení kliniky bylo nejen vytvořit multifunkční zdravotnickou budovu, ale také ji co nejšetrněji zasadit do okolního prostředí.  To se podařilo. Budova je přímo spojena s parkem areálu lávkou pro pěší. Stavba obepíná skalní vyvýšeninu, na níž stojí starší část areálu kliniky. Jedná se o štíhlou měkce prohnutou hmotu, jež je svými geometrickými vlastnostmi podobná skále, u níž je umístěná.
Huť architektury Martin Rajniš
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
nedostatky nové budovy
Ing. Martin Frühauf
04.05.22 08:00
ne, ne,ne
Pavel Vacek
04.05.22 10:21
show all comments

more buildings from Huť architektury Martin Rajniš