Nástavba rodinného domu v ulici Horská

Nástavba rodinného domu v ulici Horská
Původní rodinný dům byl postaven ve třicátých letech minulého století. K domu byla v pozdější době přidána přízemní přístavba, která přiléhá k domu ze severní strany. Navržená nástavba navyšuje tuto přístavbu o jedno nadzemní podlaží. Přístavba má sedlovou střechu se dvojicí mohutných vikýřů. Součástí architektonického řešení je i sjednocení přístavby a nové nástavby do jednoho celku, tak aby výsledná hmota domu byla tvořena dvojicí jasně definovaných objemů s odlišným designem. Nástavbě dominují dvě velká rohová okna, která kontrastují s malými otvory původního domu.
Fasády původního domu jsou beze zbytku zachovány ve stávajícím šedo - bílém provedení. Fasáda přístavby a nástavby je navržena v bílé barvě. Střešní krytina obou částí je pak sjednocena krytinou z šedého hliníkového plechu.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
ďakujem
may
30.07.15 08:33
show all comments

more buildings from ROSA – ARCHITEKT