MUZO centrum

MUZO centrum
Motto:
Prý když Albert Einstein emigroval do Ameriky, řekl někde na koktajlu: "Ale kdepak, zdaleka nevím všechno. Nikdy jsem třeba nepochopil, jak vlastně funguje elektřina." Kdosi mu suverénně odpověděl: "To je přece jednoduché! Otočíte vypínač a je to." Pak vykládal kolegům, jaký je ten Einstein hlupák. (Erazim Kohák: Hesla mladých svišťů)

Potřeba zřízení centrály systému magnetických platebních karet pro celou Českou republiku byla hlavním důvodem vzniku tohoto domu. Tento program s sebou nesl extrémní množství datových rozvodů a elektroniky s možností snadné výměny, nárůstu a změny během provozu. Zároveň musel projekt splňovat množství specielních bezpečnostních požadavků, které procházely odsouhlasením všech hlavních světových provozovatelů magnetických karet a významně ovlivnily vnitřní dispoziční řešení domu. Složitost provozu se dá přirovnat k provozu zázemí banky či nemocnice. Administrativní části domu, které může běžný návštěvník vnímat, tvoří jen malé procento programu ukrytého v domě. Naším cílem bylo poskládat a ztvárnit tyto specielní požadavky tak, aby se stavba začlenila do struktury města jako normální administrativní dům, kterým zdaleka není.
Umístění domu na rozhraní neuspořádaného města, sídliště a parku vyvolalo potřebu izolovaného řešení, jakési nové vrstvy města. Maximálně jednoduchý vnější nezávislý tvar domu je naší odpovědí na komplikované a měnící se vnitřní dispozice. Organické tvary v interiéru nám pomohly udržet jistý řád v naprosto neslučitelných požadavcích programového zadání, změkčit a zlidštit prostor pro uživatele. Konstrukčně nemají jednotlivá patra jiná omezení než stropní desky, sloupy a ztužující eliptické jádro, v němž jsou soustředěny všechny vertikální koridory komunikací a sítí. V souladu s virtuální činností společnosti byl vzhled domu dematerializován na nejvyšší možnou míru. Jeho transparentní proměnlivý plášť ze skla a různě umístěných vnějších či vnitřních žaluzií je nejlepším kompromisem mezi vzhledem, výkonností a finanční náročností fasády. Reaguje na jakoukoli změnu světelných podmínek, větru a deště. Mění svůj vzhled v závislosti na tom, co se děje uvnitř či venku, a více či méně odráží okolní přítomnou zeleň. Podobně je i uvnitř domu použito ve velké míře transparentních skleněných příček, které podle přání klienta neprozrazují, pouze naznačují, co se děje za nimi. Jejich umístění může být libovolně měněno, neboť jsou postaveny na zdvojených podlahách, kterými jsou veškerá propojení médií rozváděna bez omezení na své místo určení. Jednotlivá kancelářská patra jsou využita podle současných požadavků klienta, avšak jejich kapacita v budoucnosti umožní absorbovat další provozní nároky a interiérové vestavby, aniž by se zhoršila přehlednost domu. Specielní pozornost byla věnována spolupůsobení zeleně s domem. Jeho usazení v terénu řešilo zásobování a vjezd do garáží z boční svažité ulice, vstup do domu na úrovni hlavní ulice a vztah veřejného parku k neoplocenému soukromému pozemku. Průhledy z domu na zeleň a naopak skrze zeleň na dům jsou důležitou vlastností řešení. Klid této symbiózy před hlukem a nepohodou města chrání po vzoru historických zahrad vysoká betonová zeď, která by měla rychle porůst bohatým balíkem popínavých rostlin. Kontakt se zelení, materiálová volba velkého množství dřeva v interiéru i exteriéru a všudypřítomné pronikání měnícího se denního světla až do středu domu by měly být zárukou pohody, lidskosti a příjemného užívání domu.
Během projektování a stavby jsme po zkušenostech z předchozích realizací pečlivě přesouvali finanční prostředky tak, aby jejich směřování co nejefektivněji ovlivnilo výsledek. Současně jsme díky mimořádně kvalitnímu řízení stavby mohli sériově zrealizovat některé atypické detaily, vyzkoušené již dříve na menších stavbách. Tyto detaily často uspořily plánované finanční prostředky a významně ovlivnily vzhled stavby. Nebyly by však realizovatelné bez nadšení, nasazení a týmové práce všech hlavních partnerů, kterým bych rád znovu touto cestou poděkoval.
0 comments
add comment

more buildings from D3A spol. s r.o.