Most pro pěší West India Quay

Most pro pěší West India Quay
Address: Docklands, London, United Kingdom
Completion:09/1995 - 11/1996


Fantaskní plovoucí most pro pěší v londýnských Docklands byl dokončen pouhé dva roky po Hauer-King House (první větší realizace FS) a okamžitě vzbudil velkou pozornost. Future Systems tímto mostem také dokázali, že jsou schopni své progresivní projekty skutečně realizovat.
Návrh zvítězil v soutěži, kterou vypsala London Docklands Development Corporation. Překlenuje 94 metrů široký West India Quay mezi nově vznikajícím Canary Wharf a starými sklady z 19. století na druhém břehu. Předobrazem mu byly staré obloukové mosty, zavěšené lanové mosty a plovoucí pontonové mosty. Pro architekty z Future Systems je však příznačné daleko širší pole inspirací, a proto nejpodstatnější inspiraci nalezli v zářivě barevném vodním hmyzu (Water Skater).
Prefabrikace vždy hrála v tvorbě Future Systems významnou roli. Jak už architekti předválečné moderny hlásali, měly by stavební díly vznikat spíš na suchém a efektivním pracovišti za použití přesných průmyslových zařízení, než na větrem a počasím sužovaném staveništi. Následný hladký transport obou polovin most za policejního doprovodu z továrny do přístaviště Kaplického ještě více utvrdil v jeho názoru na prefabrikaci.
Most se skládá z lehké ocelové konstrukce s hliníkovou pochozí vrstvou. Celá konstrukce spočívá na čtyřech párech pěnou naplněných pontonů o průměru 2800 mm, které jsou kotveny k betonovým pilotám. Oba konce mostu jsou níž než jeho střed, který se dá hydraulicky otevřít, aby mohly projíždějící lodě volně proplout. Noční nasvícení bylo jedním z hlavních témat konceptu. Do zábradlí byly zasazeny osvětlující jednotky, které navíc doplňují nouzová pochůzí světla přímo v mostovce, která vytvářejí elegantní do dálky se ztrácející linku. Most dnes prakticky slouží svému účelu a současně vzrušuje - to když se pod vámi při chůzi plovoucí konstrukce mírně pohupuje.
12 comments
add comment
Subject
Author
Date
pro Já
Petr Šmídek
21.01.09 09:40
Ad Petr Šmídek
21.01.09 09:34
pro pana Šmídka
My
21.01.09 10:58
pro _
Petr Šmídek
21.01.09 01:33
show all comments

more buildings from Future Systems