Modrý slon

Modrý slon
HIP:Jan Balcar, Atelier 38 s.r.o.
Address: Válečkova 990/16, Opava, Czech Republic
Project:2016-17
Completion:2018-20


Stávající objekt bývalých závodních dětských jeslí ze 70. let minulého století přestal sloužit svému účelu po skončení vlády jedné strany. Poté byl pronajímán mnohým subjektům ke komerčním účelům bez prováděné údržby. Objekt se nachází uprostřed panelového sídliště, je příjemně vrostlý do zeleně bývalé zahrady jeslí.
Výhodou při rekonstrukci byl nosný železobetonový montovaný skelet se skrytými průvlaky (MS-OB), umožňující nové volné dispoziční řešení vyhovující nové funkci.
Nově objekt slouží jazykové škole – edukačnímu centru. Kromě výuky je zde nakladatelství a probíhá knižní výroba.

Forma
Jednopodlažní objekt s plochou střechou je členěný do tří dílčích objemů, které tvoří otevřené vstupní atrium. Stávající objem nově doplňují kryté terasy učeben a kanceláří z jihu, které zároveň v létě zabraňují přehřívání interiéru. Vstupní atrium bylo z důvodu zvětšení užitné plochy redukováno a doplněno o krytý ochoz v celém obvodu atria.
Stávající fasáda je zateplena a omítnuta tenkovrstvou bílou omítkou. Okenní otvory jsou sjednoceny do pásových s meziokenními vložkami. Prosklení učeben a kanceláří na jih do zahrady je rozšířeno o vybourané parapety. Dřevěné jsou rovněž nové přístavby krytých teras a ochoz atria. Oplechování a stávající ocelové konstrukce atria jsou v šedém odstínu. Fasády v místech vstupů do objektu jsou doplněny o loga školy. Hmota garáží je opláštěná dřevěnou provětrávanou fasádou.

Dispozice
Byl kladený důraz na světové strany, výhledy na exteriér a provozní vazby. A v neposlední řadě také na individuální požadavky a potřeby klienta. Objekt se maximálně otevírá velkoplošným prosklením do zeleně.
Dispozici můžeme rozdělit na několik částí:
  • vstupní atrium, které slouží jako společenský a potkávací prostor, na něj navazuje zimní zahrada s čekárnou pro rodiče a hernou pro děti a hlavní vstup do šatní haly s recepcí.
  • západní křídlo s učebnami pro dospělé a zázemím, přístupné ze vstupního atria popř. hlavním vstupem kolem recepce přes zimní zahradu. Tyto prostory jsou ve špinavé zóně a není nutné se přezouvat.
  • vstupní prostory s šatnou, na které navazuje recepce s čekárnou pro rodiče a hernou pro děti. Tyto prostory mají optickou vazbu na vstupní atrium.
  • učebny orientované do zahrady se sborovnou a zázemím pro děti, které se nacházejí již v čisté zóně a je nutno se přezouvat v šatní hale.
  • výroba knih a administrativa se zázemím, kde kanceláře orientované na jižní terasu určenou pro zaměstnance doplňuje výroba knih orientovaná na sever a zázemí s kanceláří grafiků otevřené do atria
  • venkovní parkoviště navazující na stávající sousední parkoviště. Od něj je vedlejší vstup do špinavé zóny šatní haly. Nekříží se tak čistý a špinavý provoz dospělých studentů a dětí.

Interiér
Ve snaze o jednoduchost a vzdušnost se v něm opakuje kombinace bílé omítky stěn s dřevěnými rámy dveří, prosklení a mobiliářem. Prostory jsou prosvětleny velkými prosklenými plochami s průhledy do atria a zahrady.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Make Opava great again!
Pepíček
02.12.20 09:45
show all comments

more buildings from ATELIER 38 s.r.o.