Městský úřad Semily

Městský úřad Semily
Address: Riegrovo náměstí 6, Semily, Czech Republic
Investor:Město Semily
Project:2003-04
Completion:12.2003 - 06.2005
Area:2790 m2
Built Up Area:930 m2
Site Area:3010 m2
Built Up Space:11180 m3
Price:43 000 000 CZK


Přestavba Schmittových textilních závodů na Městský úřad
Úkolem řešení byla rekonstrukce stávajícího výrobního objektu v centru města Semil na administrativní budovu Městského úřadu.

Stávající objekt, který pochází z roku 1884, byl obklopen spoustou přístavků a přístřešků vzniklých v průběhu provozu výrobního objektu. Návrh počítal s odstraněním těchto nárůstků, zviditelňuje hlavní hmotu a charakter budovy a zanechává ji jako solitér. Z výše uvedených důvodů vznikla potřeba dotvoření a prodloužení Riegrova náměstí směrem k informačnímu centru, které je taktéž zakomponováno do celého prostoru. Vytváří se takto dostatečná rozptylová plocha před vlastní budovou nového Městského úřadu. Rozptylový prostor je doplněn městským mobiliářem a v budoucnu výtvarnými prvky, které dotváří celou koncepci Riegrova náměstí.
Rekonstrukce vlastní budovy vychází z vyčištění dispozic na jeden halový prostor. Vzniká nám tak prostor se stávajícími litinovými sloupy a dřevěným trámovým stropem. Do centra tohoto prostoru je situována hala pro veřejnost a vytváří nám tak jakýsi átriový prostor. Umístění kanceláří a administrativy je řešeno soliterně po jednotlivých odborech tzv. implantováním samostatných „boxů“ po obvodu objektu, dalo by se říci nezávisle na stávající budově. To z důvodu veliké světlé výšky stropních konstrukcí.
Ve vstupním podlaží je situována rozptylová hala spolu s možností občerstvení sloužící veřejnosti. Po informacích pro občany, pokladně a podatelně jsou zde umístěny odbory evidence obyvatel, dopravy, pasů a sociální péče. Po zachovaném stávajícím schodišti je možnost přístupu do druhého podlaží kde je opět přilehlá rozptylová hala a umístěny, opět z důvodu veliké světlé výšky, kanceláře soliterně „v boxech“ a to sociální odbor, správní odbor, výstavba, stavební úřad, životní prostředí, dopravní přes., živnostenský úřad a jedna zasedací místnost.
Podkroví je využito spíše pro poloveřejný provoz pro funkce zasedacích místností a zasedání zastupitelstva, výstav, prezentací města apod.
Celý provoz budovy úřadu je bezbariérový a je doplněný sociálním zázemím v každém podlaží.

Z hlediska architektonického a výtvarného je snaha po navrácení objektu do původního výrazu budovy, na to reagují okenní výplně, ztvárnění fasády, zviditelnění sloupů a stropních konstrukcí.
Proto nová funkce a nový provoz budovy je situován do lehkých „stavebnicových“ prvků tzv. „boxů“ barevně a materiálově ztvárněných s možností variability a flexibility dle požadavků provozu Městského úřadu v dalším období své existence.

Z konstrukčního hlediska je objekt rekonstruován bez zásahů do nosných konstrukcí, výrazná změna nastává v nových okenních výplních a přistavěného, nového tubusu schodiště s výtahem v zadní části objektu.

projektant: studio ARTIKL Liberec, API studio Jablonec n.Nisou, Milan Novotný
hl. dodavatel: BAK, a. s., Trutnov
dodavatel interiérů: TECHO, a. s.
náklady na m² podlažní plochy: 11.500,- Kč/m²
náklady na m³ obestavěného prostoru: 2.890,- Kč/m³
nosná konstrukce: cihelné, obvodové, nosné stěny, litinové sloupy, dřevěná trámová konstrukce stropů
konstrukce podlah: přízemí cementový potěr tl.80 mm, strojně leštěný se vsypem – PANBEX; 2. - 3. n.p. desky OSB s izolací ORSIL, kobercová krytina; půda lakováno
výplně otvorů: zasklení v Al. profilech RAL 9006
střecha: zateplené panely KINGSPAN
příčky: sadrokarton s omyvatelným, barevným nátěrem a s nadsvětlíkem
tepelná ztráta domu: 162 KW
předpokládaná spotřeba tepla: 180 KW
měrná spotřeba tepla na vytápění: roční ústřední vytápění 268 MW
9 comments
add comment
Subject
Author
Date
Ano
Pavel Schneider
09.07.09 05:25
Gratulujem,
Martin Šimon
10.07.09 11:18
státní zakázky a urbanismus
Kaker
13.07.09 11:27
re
Tomáš Fejkl
14.07.09 10:09
show all comments

more buildings from studio ARTIKL