Městský bytový dům v Miroslavi

Městský bytový dům v Miroslavi
Konstrukce:Ivo Rehák
Address: ul. Mlýnská, Miroslav, Czech Republic
Completion:2001-03


MÍSTO
Lokalita se nachází v blízkosti středu obce, v místě, které bylo prostorově neurčitě definované. Bezprostřední okolí domu je určeno dvorními fasádami městských domů, zadním zásobovacím traktem obchodu a několika bodovými bytovými domy.

DŮM
Domem je definována nová jižní hranice  dříve nečitelného městského bloku. Takto jsme se pokusili vytvořit i kvalitnější městské prostory – náměstí, vnitroblok, ulici.  Rozdílné výškové úrovně původního terénu stavebního místa jsme využili pro umístění garáží a obytných teras – tímto jsme mohli pevně definovat objem domu a bloku, zároveň také zvýšit obytnou kvalitu bytů v přízemí a ušetřit náklady na provedení garáží, resp. teras.

BYTY
Byty byly koncipovány jako startovací, nájemní  dle podmínek dotačního titulu. Pokusili jsme se o vytvoření bytů, které budou dostupné pro mladé domácnosti a vznikající rodiny, ale zároveň budou schopny se, alespoň po určitou dobu, přizpůsobovat vyvíjejícím se prostorovým a dispozičním požadavkům rodin s dětmi.
  • velikostní skladbu bytů jsme navrhli maximálně pestrou (55 až 76 m², 1+1 až 5+KK)
  • byty jsme koncipovali tak, aby poskytly stálé a kvalitní bydlení svým obyvatelům
  • v nabídce jsou byty malometrážní pro malé domácnosti i byty větší
  • u všech bytů je úsporně nakládáno s plochou – jsou minimalizovány plochy nutných komunikací a sociálního zázemí ve prospěch využitelnosti obytných ploch
  • každý byt umožňuje variantní dispoziční členění
  • každý byt se může flexibilně přizpůsobovat měnícím se prostorovým požadavkům domácnosti
  • byty je možno plnohodnotně užívat i bez členění příčkami, ty lze dobudovat později dle potřeby a rozložit tak náklady na realizaci
  • přízemní byty jsou nejatraktivnější – mají prostorné terasy

SOUHRN NÁKLADŮ NA STAVBU – STANOVENÍ CEN BYTŮ

celkové náklady: 13 413 000 Kč

Celková suma státních dotací: 6 000 000 Kč
Celková obytná plocha všech bytů (včetně příček a konstrukcí): 934,80 m²
Celková plocha teras: 264,68 m²
Počet garáží: 10 ks

Ceny po odečtu dotace
Cena za 1m² obytné plochy (plochy bytu): 6 435,60 Kč
Cena za největší byt: 492 517 Kč
Cena za nejmenší byt: 312 642 Kč       
Cena za nejdražší byt (s terasou): 566 617 Kč

Skutečná cena za 1 m² plochy bytu bez započítání státní dotace činí 12 854 Kč.
3 comments
add comment
Subject
Author
Date
Bravo!
Matej Farkaš
15.02.11 03:55
pani, ta cena bytu!
honza
15.02.11 08:09
CENA BYTU ?
Jitka
17.02.11 01:24
show all comments

more buildings from Martin Navrkal, Milan Stehlík, Alena Stehlíková