Městské krematorium v Nymburku

Městské krematorium v Nymburku
Address: Lipová 563/20, Nymburk, Czech Republic
Project:1922
Completion:21.9.1924


Nymburské krematorium realizované v letech 1922-24 je výjimečnou stavbou v dějinách české architektury - jde o jednu z mála realizací architekta Bedřicha Feuersteina (ve spolupráci s Bohumilem Slámou) a zároveň je objekt jednou z prvních puristických architektur postavených na našem území. Jde o přísně jednoduchou stavbu, soustřeďující pozornost k elementárním geometrickým formám. Hmota obřadní budovy rafinovaně přechází z dispozičního obdélníku v přízemí do oválu v patře nad mohutným portikem. Vnitřní prostor je sice redukován na elementární tvary, ty však již nejsou dekorativní, ale estetizující funkčně opodstatnělá tělesa a blíží se Ozenfantovu a Jeaneretovu požadavku používat k tvoření platónské "neproměnné prvky". Obřadní síň již není zahalena do mystického šera jako v Ostravě nebo Pardubicích, souměrně umístěnými okny po čtyřech stranách proudí dovnitř dostatek světla. O vlivu revoluční architektury Boulléeho a Ledouxe na tuto stavbu se u nás poprvé zmiňuje Vladimír Šlapeta, byly to však především osvícenské ideje, které zapůsobily na celou devětsilskou avantgardu a souzněly s apoteózou racionality a pravdivosti, k níž se puristé přikláněli, aby mohli nastolit nový řád.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
kde je ta zvonice?
jan hilkovic
14.06.07 01:49
zvonice
ondrejcisler
14.06.07 02:55
show all comments

more buildings from Bedřich Feuerstein, Bohumil Sláma