Městská knihovna

Stadtbücherei Münster

Městská knihovna
Klasický příklad rané dekonstrukce v podání dvojice Bolles + Wilson se nachází v historické části německého Münsteru. Celkový koncept knihovny se odvíjí od celkové urbanistické situace centra Münsteru - knihovna je rozřezána na dvě části kvůli průhledu na věž tamního kostela a podobných prvků je ve stavbě použito mnoho.
Exteriér domu není příliš koncepčně svázán, spíše působí dojmem tvarové rozháranosti a rozbití do ultraformálních detailů. Skutečnost, že dekonstrukce münsterské knihovny je jen výtvarnou kulisou racionálního vnitřního provozu, potvrzuje samotný interiér knihovny.
Je-li knihovna v Münsteru řazena ke kvalitním stavbám 90. let, pak je to především v souvislosti s jejím interiérem, který je jedinečný. Dekonstrukce ustupuje do pozadí a knihovní provoz je řešen velmi racionálně, nikoliv však fádně. Příjemná barevnost, užití materiálů a dispozice jsou úžasné, o čem svědčí obrovský počet návštěvníků během naší exkurze knihovny v roce 2000.
0 comments
add comment

more buildings from Bolles + Wilson