Městská knihovna Šlapanice

Městská knihovna Šlapanice
Spoluautoři:Martin Kubeš
Spolek šlapanických architektů: Jaroslav Mareš, Petr Buryška
Spolupráce: Roman Koplík, Jana Holá Burešová
Address: Riegrova 1930/23, Šlapanice, Czech Republic
Investor:Město Šlapanice
Contest:2017
Project:2018 - 2019
Completion:08/2020 - 06/2021
Built Up Area:494 m2
Built Up Space:2951 m3
Price:48 400 000 CZK


Městský park ve Šlapanicích je přirozeným centrem společenského života, místem setkávání. Takový chce být i tento dům. Není okázalý. Svým jednoduchým tvaroslovím odpovídá budovám v podzámčí. Dvě kolmo k sobě posazené hmoty zastřešené sedlovými střechami dobře korespondují s tvaroslovím blízkého okolí.

Navržený nový objekt je proveden ze dvou částí. V jedné z nich, kolmé k ulici Riegrova je umístěna restaurace. Tento blok obsahuje kromě nezbytného zázemí také veřejné toalety. Prostor restaurace je v letních měsících možné pomocí skládací stěny přímo propojit s velkorysým prostorem městského parku.

Náplní druhé části, která je kolmá na blok restaurace je městská knihovna. Má samostatný vchod v těsné blízkosti šlapanického gymnázia. Za vstupem v přízemí je umístěno oddělení pro děti a mládež, v patře pak oddělení pro dospělé.

Hlavním těžištěm dispozičního "kříže" v průniku obou hmot je víceúčelový prostor pro setkávání. Skýtá možnost proměnit se v kavárnu a čítárnu s volnou výpůjčkou knih nebo je jej možné oddělit od restaurace a využít ho pro přednášky, koncerty, recitály, menší divadelní představení pro děti i dospělé, pro městské slavnosti a další dílčí aktivity.

Flexibilně jej lze propojit bud' s restaurací, nebo s prostorem knihovny. Může být také využit samostatně. Elevace sálu navazuje na stávající terén a volně přechází do pobytových teras v exteriéru.

Fasádám dominuje dřevěný obklad z thermoborovice, sklo, kov, keramická krytina bobrovka a zateplovací fasádní systém. Omítkové souvrství je tvořeno broušeným povrchem v betonovém vzhledu. Zpevněné plochy jsou pak řešeny z žulového odseku v kombinaci s pohledovým betonem.
Autoři
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
nádhera
Tomáš Hájek
21.07.22 01:54
show all comments