Mercedes Benz Museum

Mercedes Benz Museum
„Budova se kolem vás otáčí a splétá jako socha plná kontrapostu¹; teď vidíte lidi a věci kolem a za okamžik už ne. V jakémkoliv bodě muzea je těžké zjistit, kde se přesně nacházíte. Můžete být ve správném prostoru na špatném místě nebo ne správném místě ve špatném prostoru. Budova se odhaluje a neustále vás překvapuje.
Struktura Mercedes-Benz Museum je založena na trojlístku. Struktura jetelového lístku se matematicky skládá ze tří překrývajících se kruhů, jejichž středem se stalo prázdné trojúhelníkové atrium. Půlkruhová podlaží krouží kolem centrálního atria a vytvářejí horizontální roviny se střídající se jednoduchou a dvojnásobnou výškou stropu.
Je prostorově komplexní; z muzea nemůžete trojlístek spatřit. Užitím osobitého designového modelu jsme byli schopni uspořádat požadavky na infrastrukturu, výstavní prostory, program i nosný systém. Pohybem odshora až dolů se lidé pohybují chronologicky uspořádanou výstavou. Návštěvníci se pohybují po cestě na okraji stavby jako ve stroji času. Sledovaná linka, která se mění v zeď, pak ve strop a potom v prostor, stírá rozdíly mezi linií, plochou a hmotou.”

Ben van Berkel


Ben van Berkel postavil na okraji výrobního areálu firmy Daimler Chrysler ve stuttgartské čtvrti Untertürkheim nový chrám pro automobily značky Mercedes-Benz a současně vytvořil milník počítačového stavitelství. Za čtyři a půl roku projekt prošel padesáti různými úpravami a bylo vypracováno celkem 35000 výkresů.

Řidičům, kteří jedou po šestiproudové dálnici mezi automobilkou a stadionem Gottlieba Daimlera, se nové muzeum musí okamžité vrýt do paměti. Za posledních třicet let jde už o třetí stavbu, kde si mohou příznivci Mercedesu připomenout historii této značky. Předchůdcem nového muzea byla architektonicky cenná stavba z roku 1961 od Rolfa Gutbiera a Hanse Kammerera. Kvůli rostoucímu počtu exponátů a také počtu návštěvníků (půl milionu ročně) bylo muzeum u stého jubilea v roce 1986 rozšířeno a zrekonstruováno. Na přelomu tisíciletí se rozhodlo o vypsání soutěže na nové muzeum. Vítězem se stala amsterodamská dvojice Ben van Berkel a Caroline Bos s návrhem organické formy založené na trojlistém půdorysu. Neobvyklý koncept spočívající na abstrahovaném matematickém modelu dvojité šroubovice vzešel z upachtěného pracovního modelu z drátu a lepenky, který však byl postaven za pomocí progresivních počítačových technologií. Stavebník přijal výzvu v podobě projektu UN Studia, aby dokázal svoji invenci nejen na poli automobilismu.

Neobvykle tvarovaný plášť ze skla a matného hliníku je pouze odpovědí na to, jaký geniální prostorový koncert se odehrává uvnitř. Sochařsky formovaný vnějšek se opírá o snahu vytvořit důkladné světlem tvarované vnitřní prostory. Také tmavá zákoutí hrají v návrhu svoji roli. Spolu s jasnými výstavními plochami, introvertními rampami a na výhled bohatými schodišti vytvářejí z interiéru plynoucí architektonickou krajinu.

Díky statikovi Werneru Sobekovi je stavba unikátní také po konstrukční stránce. Kolem 47 metrů vysokého atria vyrůstají ze tří komunikačních jader čtyři obří dvojitě zakřivené nosné betonové prvky. Ty vynášejí půlkruhové výstavní prostory s rozpony 33 metrů, které musí unést zátěž deseti nákladních vozů. Navíc žádný z 1800 trojúhelníkových dílů okenních pásů není stejný.

O instalaci dvou proti sobě zkřížených výstavní tras se postarala kancelář HG Merz. Profesor Merz měl na starosti expozice Mercedesu už při přestavbě bývalého muzea před dvaceti lety. Tentokrát uspořádal na ploše 16000 m² patnáct set exponátů a 170 různých vozidel. Celková délka prohlídkových tras se může pohybovat od 1,5 až po 5 kilometrů.


1. šroubovice - místnosti zabývající se mýtem značky vyprávějí její historii a člení se do témat a podle období. Místa jsou navíc řazena chronologicky a celá výstava je zinscenovaná bez umělého osvětlení.


1. mýtus: Průkopníci - vynález automobilu, 1886 - 1900

2. mýtus: Mercedes - zrod značky, 1900 - 1914

3. mýtus: Převraty - dieselový motor a kompresor, 1914 - 1945

4. mýtus: Zázračná léta - tvar a rozmanitost, 1945 - 1960

5. mýtus: Předchozí myslitelé - bezpečnost a životní prostředí, 1960 - 1982

6. mýtus: Hýbající světem - globální a individuální, od 1982 po dnešek

7. mýtus: Stříbrný šíp - soutěže a rekordy


2. šroubovice - prostory s kolekcemi vozů jsou řazeny tématicky. Návštěvník zde objeví vozy, které mají za sebou kus historie a občas tu historii samy psaly - např. linkový autobus Mercedes-Benz O 305, slavná stonožku” - těžký nákladní automobil LP 333, hasičské vozidlo LF 3500 s motorem poháněným žebříkem nebo „papamobil" Jana Pavla II.


1. kolekce: Galerie cestování

2. kolekce: Galerie nákladů

3. kolekce: Galerie pomocníků

4. kolekce: Galerie jmen

5. kolekce: Galerie hrdinů


V nejnižším patře se nachází výstava s názvem „Okouzlení technikou", která není součástí ani jednoho z prohlídkových okruhů. Návštěvník zde může spatřit všední den vývojářů Mercedesu a vstup sem je zdarma.


¹) kontrapost - pohybově vyvážený postoj, při němž váha těla spočívá na jedné noze
0 comments
add comment

more buildings from UNStudio