Mateřská školka GALAXIE eR Varnsdorf

Mateřská školka GALAXIE eR Varnsdorf
Address: Západní ulice, Varnsdorf, Czech Republic
Investor:Město Varnsdorf
Project:2014
Completion:2024
Area:753 m2
Built Up Area:1120 m2
Site Area:6188 m2
Price:84 500 000 CZK


Design tým: Zdeněk Navrátil (HIP), Matěj Čunát (architektonické řešení – 1. varianta)
Stavební část: Ing. Václav Moravec
Projekt interiérů: Daniel Koloc
3D model, vizualizace, grafika: Miroslav Kudrna, Jan Saidl
Sadové úpravy, herní prvky zahrady: Ing. Jaroslava Křivohlavá
Statika: Ing. Milan Hampl
Vytápění, VZT: Ing. Petr Beneš
Zdravotechnika: Ing. Michal Vodňanský
Elektro: Martin Müller
Požárně bezpečnostní řešení: Leoš Miškovský
Gastro: Ing. Přemysl Břenek
Dopravní řešení: Ing. Urban Ocilka
Závlaha zahrady: David Müller Dis.
Přeložka CZT: Ing. František Peterka
Fotovoltaika: Ing. Pavel Macháček
Rozpočet: Ing. Antonín Buchar
Zhotovitel: STAMO s.r.o.
Stavbyvedoucí: Martin Machek
Mistři: Pavel Kalina, Jan Zajíc
TDI: Ing. Michal Ludvík | 3L studio s.r.o.
Odborné konzultace: Ing. Helena Grafková, Mgr. Veronika Strolená, Jitka Málková, Pavlína Nováková, Lenka Vopatová
Vize: Ing. Jan Rýdl | TOS Varnsdorf a.s.
Pracovní komise: ThMgr. Rolland Solloch, Ing. Stanislav Horáček, Josef Hambálek, Marian Čapek
Zástupci vedení Města Varnsdorf: Jan Šimek, Jiří Sucharda, Mgr. Jan Šišulák
Zástupci MěÚ Varnsdorf: Ing. Jaroslav Beránek, Jana Puschová, Eva Kunčarová
read more
Nová mateřská školka GALAXIE eR pro 50 dětí (eR jako RADOST) reaguje na rostoucí potřebu nových předškolních kapacit ve městě Varnsdorfu ve Šluknovském výběžku. Objekt se nachází na nároží vymezeném komunikací Západní a cestou vedoucí ke škole Edisonova.

Vlastní stavba školky je přízemní zděný objekt s pravidelným elipsovitým půdorysem a vnitřním elipsovitým atriem, který je přestřešen konstrukcí ploché zelené střechy s nízkou atikou, resp. vyvýšenou částí střechy nad multifunkčním sálem. Tvar objektu byl navržen s ohledem na okolní zástavbu, stávající komunikační vztahy, nárožní polohu a také na orientaci pozemku tak, aby se dostatečně proslunily vnitřní prostory i atrium a byly umožněny výhledy do okolní krajiny a přilehlého lesoparku. Situováním stavby vznikl před školkou kvalitní veřejný prostor s elipsovitými zelenými ostrůvky, umožňující rovněž přirozenou komunikaci pro pěší.

Organický tvar školky zrcadlí otevřenost, volnost pohybu, harmonii a krásu – nezbytnou "potravu" lidského ducha, žádoucí pro rozvoj dětí. Uvnitř objektu se otevírá zelené atrium s nově vysázenými sakurami, které vytváří poklidné místo pro pohodu a hru dětí. Svým ztvárněním symbolizuje ideu rajské zahrady a čistou duši dítěte. Vizuální i fyzické propojení atria s přilehlou zahradou dále rozehrává představu výstupu dětí z ráje do okolního světa.

Vnitřní dispozice školky je tvořena dvěma samostatnými odděleními pro 25 dětí s potřebným provozním a hygienickým zázemím, vlastním gastro provozem a multifunkčním sálem situovaným v pomyslném středu školky. Sál lze využívat k pořádání besídek a pohybových aktivit dětí v rámci provozu školky, ale i k pořádní kulturních akcí a aktivit v mimoškolní době. Od sousedních tříd je sál oddělen mobilními posuvnými panely, umožňujícími flexibilně měnit celý prostor dle potřeb. Třídy a herny, resp. lehárny dětí, symetricky orientované v bočních křídlech školky, jsou řešeny jako otevřený prostor z vnější strany ohraničený vestavným atypickým mobiliářem s policemi na hračky, vestavnými skříněmi, mobilními kontejnery a integrovanými pásovými a bezrámovými čtvercovými okny osazenými ve výšce očí dětí s průhledy do přilehlé zahrady.

Interiéry školky jsou navrženy jako neutrální prostředí v kombinaci světle šedé podlahy z přírodního linolea, světlých březových překližek vestavného atypického mobiliáře s integrovanými bezrámovými okny, bílých výmaleb a akustických děrovaných podhledů s kruhovými svítidly, jenž ve výsledku nechá vyniknout jednotlivým barevným akcentům herních prvků a typového mobiliáře i přilehlé zahrady s břízkami a kvetoucími sakurami. Díky zasklení na výšku podlaží orientovaném do dvora pásovým a čtvercovým okénkům v obvodovém plášti, se zahrada stává všudypřítomnou součástí interiérů a dotváří jednotné harmonické prostředí celé školky.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
skvělá architektura
Karel Doležel
16.05.24 08:42
Reprezentativní...
Pavla G.
17.05.24 02:43
show all comments