Mateřská škola Treperka a waldorfská Semily

Mateřská škola Treperka a waldorfská Semily
Architect: MTA | Marek Topič
Spoluautor:Vratislav Ansorge (interiéry)
Projekční tým: Michal Pokorný
Address: Pod Vartou 858, Semily, Czech Republic
Investor:Město Semily
Project:2015-18
Completion:2022
Area:1213 m2
Built Up Area:1730 m2
Site Area:5250 m2
Built Up Space:5430 m3
Price:105 000 000 CZK


Novostavba určená pro 110 dětí sdružuje klasickou obecní mateřskou školu a waldorfskou mateřskou školu v jediném objektu, umístěném poblíž soutoku řek Jizery a Olešky na periferii města.

Cílem bylo vytvořit objekt s centralizovaným zázemím a kuchyní pro dvě nezávislé dvoutřídní školky pro děti od tří do šesti let.

Stavba zahrnuje hlavní objekt (4 třídy, kuchyň, zázemí), přístřešek pro odkládání kol a komunálního odpadu, pavilon se skladem nářadí a hraček, altán MŠ a altán WŠ. Hmota hlavního objektu odděluje plochu zahrady od plochy parkoviště a svým zaoblením minimalizuje vzájemné zastínění se sousedícími objekty.

Třídy a jejich obslužné prostory jsou rozmístěny v kruhu po obvodu kolem svého těžiště (středu/atria). Atria oddělují jednotlivé části dispozice, ale zároveň slouží jak komunikační centrum a prostor pro společné aktivity.

Ze středu lze také snadno získat přehled o dění ve školce nebo kolem ní. Základní rolí obslužných boxů je přirozené členění prostoru a rozlišení místností určených pro pobyt dětí. Vzniká tak dichotomie uzavřených servisních a otevřených obsluhovaných prostorů.

Barevné řešení vychází z Ostwaldova chromatického kruhu a vybraných sedmi barev odkazujících k duze (červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigo/fialová, fialová/růžová).

Prostory obou školek jsou dispozičně identické, ale jsou řešeny v jiných materiálech a barevnosti. Ve waldorfské části jsou podlahy, nábytek i stěny ze dřeva (obdobně hračky), zatímco místnosti běžné mateřské školy jsou umístěné mezi jednotlivé barevné boxy. Úložné prostory a prvky jsou řešeny vestavným nábytkem, s ohledem na bezpečnost dětí bez jakýchkoliv výstupků.

Ze všech pobytových prostorů a sanitárních místností je zajištěn přístup na terasu, která je v celé ploše kryta předsazenou částí střechy, a tvoří tak přechodovou zónu zahrady.

Přidanou hodnotou je krásná a prostorná zahrada s rozličnými herními prvky, rozdělená přirozeně kruhovým pahorkem vytvořeným z hutněného násypu zeminy z výkopů základů, který je napříč odlišností výuky využíván oběma školkami.

Orientační systém byl navržen studenty UMPRUM a vychází z obrysů tvarů obrázků, které kreslily děti mateřské školky.

Konstrukce a technologie
Objekt je založen na základových pasech a patkách s oboustranně pnutou základovou deskou. Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové monolitické sloupy a stěny, které jsou po obvodu doplněny o ocelové sloupy. Strop je navržen jako železobetonová monolitická obousměrně pnutá deska, po jejímž obvodu je navržena vykonzolovaná markýza.

Osvětlení zajištěné celoobvodovou prosklenou fasádou doplňují 2 velké světlíky a 41 světlovodů. Vnější stěny jsou obloženy fasádními deskami HPL.

Budova splňuje parametry energeticky pasivního standardu a udržitelnosti. Zdrojem tepla pro vytápění je tepelné čerpadlo vzduch-voda a plynový kondenzační kotel (uvažovaný poměr pokrytí TČ 75 %, plynový kotel 25 %). Řízené větrání zabezpečují dvě centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla. Stínící rolety redukují nežádoucí solární tepelné zisky v letním období. Objekt je tepelně stabilizován systémem stropního chlazení a topení (BKT).
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
skvělá školka, superarchitektura
Karel Doležel
25.05.23 01:40
show all comments