Mateřská škola Krč

Mateřská škola Krč
Address: Hurbanova 1285/14, Krč, Prague, Czech Republic
Investor:DIC - Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o.
Completion:2013
Built Up Area:196 m2
Built Up Space:788 m3
Price:5 500 000 CZK


foto: Petr Králík
Školka s kavárnou stojí uvnitř areálu Dětského integračního centra (DIC) v Krči. Paní ředitelka chtěla navýšit kapacitu školky na základě demografické studie vypočítávající v příštích letech výrazný nárůst poptávky po těchto službách.
Tréninková kavárna, ve které se předpokládá vytvoření pracovních míst pro osoby zdravotně postižené. Obě funkce jsou zde potřebné a do monofunkčního sídliště vnášejí žádaný prvek sociálních služeb.
Paní ředitelka si nás našla s přáním dřevěné konstrukce na nožičkách „lesní školka“. Od začátku bylo jasné že tato horizontálně koncipovaná jednopodlažní stavba ze dřeva, schoulená v zahradě mezi stromy, bude založená na kontrastu k dvanácti patrovým domům všude okolo.
Bohužel v průběhu stavby převážil tlak na cenu, kompromisní řešení, změny v materiálovém provedení, nekvalitní zpracování těmi nejlevnějšími firmami. Věříme však, že i za těchto podmínek se podařilo dát dohromady lidsky příjemné prostředí.
Kavárna je otočená k ulici, jednotřídka školky k jihu do areálu. Technické místnosti, záchody, úklidové místnosti, šatny jsou ve svých minimálních rozměrech naštosované na střední dělící stěně. Světlo do nich přichází střešními světlíky. Stavba nakonec prakticky vyplnila prostor definovaný odstupy od hranice pozemku, parovodu atd.
K vnitřním prostorům kavárny i herny přiléhají zastřešené terasy, rozšiřují tak sezoně užitnou plochu, navíc atraktivitu teras zvyšuje přiléhající zeleň. Tento přechod mezi interiérem a exteriérem je mezi uživateli oblíbený.
Stavba je založená na ocelových nohách kotvených do mikropilot, ty vynášejí vysoké lepené vazníky. Mezi ně jsou kladené fošny s podbitou cetris deskou. Prostor konstrukce vyplňuje tepelná izolace. Podlahy jsou dostatečně dimenzované tak, aby unesly podlahové topení i nahodilé zatížení 400kg/m².
Dále se jedná se o klasickou sloupkovou konstrukci, skladby jsou difusně otevřené směrem ven, fasády i střecha jsou odvětrané. Nosná dřevěná konstrukce musela být opláštěná nehořlavými deskami. Tak jak to požární norma vyžaduje.
Ve skladbě střechy jsou použity osb desky s vrstvou hliníku (OSB Reflex ECO), odrážející teplo do interiéru a zabraňující sálání tepla ze střechy v letním období.
3 comments
add comment
Subject
Author
Date
dobré
zf
19.12.13 06:32
Školka
Petite
19.12.13 10:23
dodatek
Sevila Kačenová
05.01.14 10:39
show all comments

more buildings from Huť architektury Martin Rajniš