Manoel de Oliveira Cinema House

Manoel de Oliveira Cinema House
Dům filmu v Portu nechala postavit místní radnice k uspořádání a uchování díla filmaře Manoela de Oliveiry (*1908) - významné osobnosti světového filmu, pokládaného za předchůdce neorealismu.
Dům představuje výraznou změnu v architektonickém díle Souto de Moury. Snad to bylo ovlivněno specifickým stavebním programem - nejedná se ani o standardní galerii ani o rodinný dům. Dům byl navržen jako pocta kinematografii - nejdůležitějším prvkem interiéru je práce se světlem. Souto de Moura jednotlivé prostory osvětluje a přistiňuje pomocí clon, experimentuje s vedením světla do interiéru - dvě okna, jejichž ostění je velkoryse předsunuto před líc fasády, evokují filmařské kamery a svou hloubkou umožňují pozorovat zajímavé světelné scény během dne. V portfoliu Souto de Moury nenajdeme až do realizace Cinema House mnoho plastických kompozic. Byl stoupencem klasických ortogonálních dispozic, snad ovlivněných Miesem. Cinema House jakoby posunul jeho názor na architekturu k hravějším strukturám.
Dům s dvěma kamerami obsahuje knihovnu s filmovým archivem a malé auditorium. Formu "kamer" ovlivnil výhled na oceán. Na protější straně ulice stojící patnáctipodlažní bytové domy předurčily úhel natočení kamer. Silně ohraničené předurčené výhledy do exteriéru mají symbolizovat svět filmu, který realitu nepředstavuje komplexně, ale vyjímá z ní ty nejzajímavější momenty.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
smutny osud....
tom truhelka
22.10.08 11:53
show all comments

more buildings from Eduardo Souto de Moura