Krematorium a urnový háj v Liberci

První krematorium v Československu

Krematorium a urnový háj v Liberci
Architect: Rudolf Bitzan
Coauthor: Karl Kerl
Address: U Krematoria 460/7, Liberec, Czech Republic
Contest:1913
Completion:1915-17, 1927-30


Prvního uskutečnění stavby krematoria se i přes aktivní snahy Spolku pro spalování mrtvol a spolku Krematorium podařilo dosáhnout městu Liberec (Reichenberg), kde pracovala jedna z nejaktivnějších poboček spolku Die Flamme řízeného z Vídně. Městská rada zde byla nakloněna myšlence spalování již od r. 1898, Místodržitelství v Praze však stavbu nechtělo povolit. V prosinci 1913 město vypsalo na projekt soutěž. První cenu porota neudělila, druhou získaly návrhy architekta Rudolfa Scholze a Josefa Schida. Třetí cenu získal za návrh Feuerburg drážďanský architekt Rudolf Bitzan, jehož projekt si místní pobočka Die Flamme vybrala. Základní kámen byl položen v r. 1915 a stavba dokončena r. 1917 *.
Liberecké krematorium, umístěné na vyvýšené plošině nad městem, zhmotňuje ve své architektuře především romantické říšskoněmecké ideály. Romantická idea, vystihující charakter stavby, se objevuje již v umístění a názvu projektu Feuerburg. Ohnivý hrad, jehož předobrazem se stal vítězný orel, se měl tyčit na hoře Monstransberg jako nedobytná pevnost. Celá koncepce krematoria byla architektem pojata slavnostně a symbolicky. Dodnes upoutá u budovy masivní vstup se dvěma egyptsky monumentálními sloupy a po obou stranách abstrahovanými postavami strážců, kteří připomínají kresby hlídačů fantaskního hradu z Kotěrovy ilustrace k Povídce o černém rytíři (1902). Bitzanovi strážci chrámu jsou spíše náhrobní stély než plastiky. Polovinu těla jim zakrývají štíty s animalistickými symboly v kruhu: sova, had, lev, orel. Křídla strážců jsou stylizována do podoby ptáků - orlů - symbolu Německé říše, atributu síly a vítězství. Tytéž prvky nalezneme na architektonicky mnohem zajímavějším drážďanském krematoriu od Fritze Schumachera.

* F. Rüchter, Feuerhalle - Urnenhain in Reichenberg, Reichenberg 1928. - Projekt a plány krematoria uloženy in: SOA Liberec, sign. K/2.

Více informací >
0 comments
add comment