Konverze průmyslového objektu v Ostravě

Konverze průmyslového objektu v Ostravě
Address: Plynární 3, Ostrava, Czech Republic
Investor:Severomoravská plynárenská a.s.
Project:2002-03
Completion:2003-04
Built Up Area:540 m2
Built Up Space:7600 m3
Price:60 000 000 CZK


koncept

Atmosféra skladových ploch, dílen, dopravního depa, charizmatické čtvrti Přívoz a pulsující Stodolní ulice. Poetika industriální čtvrti a striktní konverze části provozní oblasti plynárenské společnosti tvoří emotivně působící celek v ostravském centru.
Adaptace objektu garáží, skladů a laboratoří na jídelnu pro zaměstnance s kavárnou pro veřejnost a zákaznické centrum. Zachováno zůstalo vše, co je z hlediska další existence stavby opodstatněné. Nadzemní podlaží byla obalena rastrem bezrámového fasádního systému. Desky hliníku a skla vybíhají z chodníku, ukončeny pouze vlastní hranou jemně nařezávají oblohu. Vymezují hranol. Aplikace typového produktu ignoruje neúčelnou expozici použitých technologií. Opakní a transparentní dílce jsou rozmístěny na základě optimalizace tepelných ztrát a zisků, s výtvarným záměrem a v souladu s organizací vnitřních prostor. Technologie pláště tvoří klimatické rozhraní mezi vnějším a vnitřním prostředím. Prostorové rozhraní obou prostředí umožňuje potlačit. Matná černá a polopropustný povrch skel vytvářejí roztrhaný obraz reflektující obě prostředí, posilující jejich vnímání. Vnitřní atmosféra je postavena na interakci repasovaného nemotorného skeletu a precizně provedeného obvodového pláště. Nová dispozice bezkolizně integruje řadu provozů pouze uspořádáním vestavěného bloku zázemí. Minimalizace použitých prostředků v rafinovaných kombinacích vyvolává neukončené množství dojmů, plynoucích z uchování autonomie původního a původní nahrazujícího. Použity byly systémový přístup, beton, polymerbeton, hliník, Alucobond, sklo, průmyslové stěrky, Corian, strukturální tmel.

fasáda
Nestandardní aplikace typového fasádního systému Hueck Hartmann Systherm 60 a zasklívacího sytému Eckelt vario. Atypické řešení opakních tepelně-izolačních otevíravých ( = odlehčených ) částí. Jeden rastr, dva moduly. Atika bez oplechování, osy závěsů dveří v ose spáry, ukončení fasády u chodníku bez soklu. Skleněné tabule a desky z Alucobondu v jedné rovině. Důsledné a sofistikované využití systému a jeho prvků plnohodnotně rozvíjí jeho možnosti. Pradoxně umožnilo zvýšit isolační vlastnosti, snížit pořizovací cenu a usnadnit údržbu, prodloužit předpokládanou životnost.

vybavení interieru
Interier je realizován převážně stavební technologií. Zařizovací předměty - objekty - mají měřítko stavby. Jsou adaptabilní, účelné, snadno udržovatelné. Viditelné technologie bez kapotáže nejsou důsledkem estetického záměru, ale nízké světlé výšky části provozovny.

venkovní úpravy
Park - náměstí. Je tvořen geometrickými formami, vycházejícími z modulu fasádního systému. Betonová dlažba, pásy z polymerbetonu, tropické dřevo IPE. Koruny stromů Catalpa tvoří paraboly nepřímého osvětlení zdroji, umístěnými v dlažbě.
0 comments
add comment