Kavárna Klafé

Kavárna Klafé
Spoluautorka:Andrea Slezáková
Address: Klácelova 1a, Stránice, Brno, Czech Republic
Investor:Andrea Slezáková a Jan Vaněk
Project:2003-07
Completion:12.2008
Area:134 m2


Prostor bývalé zámečnické dílny s obchodem se nachází v suterénu třípodlažního bytového domu z třicátých let minulého století. Rekonstrukce spočívala především ve vybourání nenosných příček a sanaci zdiva, částečné repasi původních oken (dvorní trakt a proluka) a náhradě oken za nová z dřevěných europrofilů, v úpravě vstupního portálu – výkladce – a ve vybudování zázemí kavárny (přípravna, hygienické zázemí zaměstnanců i návštěvníků). V rámci stavebních úprav byla renovována i předzahrádka, umístěná pod úrovní přiléhající ulice, do podoby sezonního venkovního sezení ve formě opěrných zdí modelovaných do tvaru sedacích lavic, doplněných o mobiliář a popínavou vegetaci.
Nový ocelový výkladec se projevuje i na venkovním vzhledu domu, zbylá část fasády (původní římsy, kyklopské zdivo na soklu domu) je pouze obnovena, bez podstatných změn. Nad vstupem je umístěna průběžná betonová římsa s nasvětleným logem kavárny, vstup je zvýrazněn malým portálem. V letních měsících lze výkladec celý otevřít a propojit kavárnu s předzahrádku.
V interiéru kavárny zůstal přiznán železobetonový trámový strop s pravidelným rytmem žeber, který podporuje celkový liniový koncept zvoleného řešení. Centrem prostoru je barové těleso, v přední a střední části kavárny se nachází stolky pro 2-3 osoby přimykající se k dřevěné lavici z podélných lamel přisazené k obvodovým stěnám, v zadní části s pódiem je vytvořen prostor pro větší společnosti. Hygienické zařízení pro zákazníky je přístupné ze samostatné chodbičky. Zázemí zaměstnanců (WC, šatna) je řešeno samostatně v rámci prostor vyhrazených přípravě a skladování, zásobování je realizováno přes dvůr.
Barevnost interiéru je kombinací teplých odstínů, korespondujících s použitými materiály. Podlaha v odbytovém prostoru je z masivních dřevěných dřevěných lamel (tzv. kantovka) s výraznou kresbou, v prostorách zázemí je použita dlažba v neutrálním šedém odstínu. Sedací nábytek je dřevěný nebo čalouněný, stolky na centrální ocelové podnoži mají masivní dřevěnou desku intarzovanou laminátem. Přizdívky podél původních stěn umožnily vytvoření horizontálních nik akcentovaných zlatou výmalbou. Osvětlování je řešeno formou zavěšených svítidel samostatně nad každým stolovým místem.
0 comments
add comment

more buildings from Michaela Honsová, Soňa Matoušková