Katolický farní kostel svatého Jana Kapistrána

Kath. Kirche St. Johann von Capistran

Katolický farní kostel svatého Jana Kapistrána
Architect: Sep Ruf
Address: Gotthelfstraße 3, Munich, Germany
Project:1957-58
Completion:12.4.1959 - 26.6.1960


Kostel ležící na východním předměstí Mnichova je zasvěcen svatému Janu Kapistránskému, na jehož kazatelské působení v Čechách v polovině 15. století nemají husité ani Židé ty nejlepší vzpomínky. Tento františkánský mnich byl na přelomu 17. století kanonizován. Následně se stal patronem právníků a sjednocené Evropy.
Katolický farní kostel svatého Jana Kapistrána se nachází v mnichovské čtvrti Bogenhausen, kde na území tzv. 'Führergelände' (1939) měla podle projektu Hermanna Gieslera vzniknout soukromá rezidence Adolfa Hitlera. Nakonec zde byla o dvě desetiletí později (1955-56) vybudována obytná čtvrť 'Parkstadt Bogenhausen' pro 6000 obyvatel. Autorem návrhu dvou tisíc bytů byl Franz Ruf (bratr Sepa Rufa). Na jihovýchodním okraji nové obytné čtvrti pak vznikl podle projektu Sepa Rufa duchovní areál obsahující kromě kostela také faru, komunitní centrum a budovu nakladatelství. V roce 1957 byl představen první architektonický model a o rok později byla dokončena fara, která provizorně sloužila k bohoslužbám než byl v červnu 1960 kostel vysvěcen. Díky jednoduché formě, omezenému výčtu materiálů a hornímu kruhovému osvětlení mohl vzniknout jedinečný prostor, který se dodnes řadí mezi nejvýznamnější církevní stavby v poválečném Německu. V roce 1982 byl kostel zapsán na seznam kulturních památek.
Půdorys kostela tvoří dva kruhy o průměru 32 a 28 metrů. Kruhy jsou vzájemně vystředěné a setkávají se v místech západního vstupu. Až čtyřmetrový rozdíl mezi oběma kruhy posloužil k umístění zákristie, křtitelnice, zpovědnice, pěveckého balkonu i varhan. Objekt je zastřešen příhradovou konstrukcí s vnitřním předepjatým kruhem o průměru 5 metrů. Ocelová střecha přesahuje cihelné obvodové zdivo o 4,5 metru. Tahová síla vyložené konstrukce je do země přenášena pomocí 22 tenkých ocelových táhel rozmístěných po 5,35 metru. Mezi střechou s podhledem z dřevěných lamel a cihelnou obvodovou stěnou je zachována mezera, kudy může do interiéru pronikat denní světlo a podporovat dojem lehkosti. Výška stěn z režného zdiva je 12,4 metru. Obvodový plášť postrádá okenní otvory. Velkoformátový prosklený vstup dotváří bronzové dveře s biblickými výjevy od sochaře Heinricha Kirchnera a horní vitráže od Josefa Oberbergera. Uprostřed kostela se na zvýšeném podstavci nachází pod kruhovým světlíkem mohutný kamenný oltář (Nagelfluh – směsice hrubozrnných oblázků stmelených jemnozrnným pískem). Ruf rozmístil lavice kolem oltáře ze tři stran, čímž o několik let předznamenal závěry Druhého vatikánského koncilu.
0 comments
add comment

more buildings from Sep Ruf