Karanténa v Zoo Praha

Karanténa v Zoo Praha
Spolupráce:Lukáš Pinkava, Jan Přikryl
Investor:ZOO Praha
Project:2002 - 2003
Completion:2003 - 2004


Nová karanténa nahrazuje stavbu zničenou velkou povodní v srpnu roku 2002. Novostavba je umístěna v hospodářské části Zoologické zahrady, nad záplavovým územím Vltavy.
Stavba je navržena jako univerzální karanténovací zařízení, určené pro zvířata od kopytníků přes šelmy a jiné savce až po ptáky a plazy. Dům je založen na jednoduchém, pragmatickém půdorysu. Středem dispozice prochází chodba, do níž ústí po obou stranách stáje. Dvě z malých stájí jsou upraveny pro vodní živočichy, s mělkým bazénem. Většina stájí je vzájemně propojena posuvnými dveřmi. Podél obou delších stěn budovy jsou umístěny dvorky, rovněž propojitelné. Dvorky jsou ohrazeny mříží a jsou částečně zastřešené. Dvorky šelem a ptáků mají navíc mřížový strop. Dvě zadní rohové stáje jsou venkovní. Obslužné místnosti zaměstnanců jsou umístěny na začátku domu u nakládací rampy.
Výběr materiálů odpovídá přísným požadavkům na čistitelnost a na mechanickou odolnost.
Nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické, jako pohledový beton. Obvodové stěny jsou sendvičové, s tepelnou izolací. Podlahy jsou betonové, ve stájích jako ražená dlažba, v ostatních místnostech s krystalizačním vsypem. Dveře a okna jsou atypická, z žárově zinkovaných válcovaných profilů s výplněmi ze smrkových fošen. Stáje jsou vytápěny elektrickými topnými kabely uloženými ve vrstvě stříkaného betonu na stěnách a pomocí přímotopných sálavých panelů. Příčky v zázemí zaměstnanců jsou z režného zdiva z betonových tvárnic.
Dveře mezi stájemi a na dvorky jsou ovládány z chodby pomocí tyčových a lankových mechanismů s protizávažími. Ovládací mechanismy jsou skryty v železobetonových stěnách stájí. Okna jsou otevírána elektrickými řetězovými otvírači.
Nosná monolitická železobetonová konstrukce z betonu B30 je tvořena podélnými a příčnými stěnami tl. 180 mm a stropní deskou tl. 140 mm. Mezi zateplenou a nezateplenou částí jsou zdvojené sendvičové stěny s tepelnou izolací tl. 120 mm. Vnější nezateplená část objektu je dilatována na dva celky, vnitřní část dilataci nemá. Pro zvýšení životnosti pohledového betonu je do betonové směsi stěn přidána krystalizační přísada Xypex.

Zastavěná plocha - budova: 457 m²
Obestavěný prostor - budova: 1854 m³
Zastavěná plocha - dvorky: 125 m²
Obestavěný prostor - dvorky: 431 m³
0 comments
add comment

more buildings from D3A spol. s r.o.