Kaple Smíření

Poutníků po Via Carolina na dálnici D5

Kaple Smíření
Address: Dálnice D5, Šlovice, Czech Republic
Investor:Via Carolina o.s.
Completion:2006-07
Price:6 500 000 CZK


Vysvěcena byla Jeho Excelencí Msgre. Františkem Radkovským 3. září 2008.
„Prosím, pohlížejte na stavbu ... jako na zastávku, útočiště na cestě, vstup do vnitřního světa pro každého, kdo se ptá po smyslu života. ... jako na stavbu na cestě. Proto snad tvar brány, kterou by měl člověk projít k poznání Boha, světa a jeho darů. A také na cestu k sousedům do Německa, s nímž nás tato dálnice spojuje, sbližuje a připravuje tak prostor pro smíření za vzájemná historická příkoří. ... jako na stavbu, která je vztyčeným křížem, jako známá Boží muka na každé dobré cestě. Je připomínkou Boží přítomnosti na cestě, závazkem odpovědnosti za život svůj i bližního.“

Dálniční kaple byla vybudována na trase dálnice D5, která vede z Prahy na západ do Bavorska, kde se napojuje na západoevropskou dálniční síť. V Německu mají dálniční kaple dlouhou tradici, vycházející z vřelejšího vztahu obyvatel k náboženství a víře. Na jeho území je u dálnic postaveno třicet kaplí.
V smyslu této tradice a díky iniciativě občanského sdružení Via Carolina byla navržena i kaple na dálniční odpočívce s čerpací stanicí jižně od Plzně u Šlovic, která je součástí obchvatu města Plzně.
Kaple skrývá více významů. Je duchovním bodem u cesty, průvodcem a ochráncem putujících. Vzhledem ke své poloze u moderní verze tradiční cesty mezi Čechami a Německem symbolizuje proměnu mnohdy vzájemných problematických vztahů, a proto její název zní kaple Smíření. Navíc je na ní umístěna pamětní deska obětem dálnice, je památníkem lidských obětí dálniční dopravy v tomto úseku.
Železobetonová konstrukce kaple má jednoduchý kubický tvar vytvořený 12 m vysokým rámem, jenž uvnitř skrývá rozměrově skromnou kapli. Rám je monolitickou železobetonovou konstrukcí realizovanou na místě, přestože původně dodavatel stavby počítal s výrobou prefabrikátů, ale nakonec od tohoto řešení odstoupil pro náročnost jejich dopravy. V rámu je na obou stranách „vyříznut“ tvar kříže, jenž symbolizuje účel stavby.
Vlastní prostor kaple je vymezen boky rámu a dvěma protilehlými prosklenými stěnami, které umožňují úplný průhled do kaple z venku. Její interiér má rozměry 4 x 6 m a je přístupný menšími dveřmi v prosklené stěně, kterou lze při větším počtu účastníků bohoslužby či vzpomínkové slavnosti shrnout k jedné straně. Přední prosklená stěna se měla podle původního návrhu celá zdvihat až do vodorovné polohy tak, aby úplně otevřela vnitřek kaple a zároveň vytvořila jakýsi strop nad lidmi shromážděnými před kaplí. Z tohoto záměru však sešlo, protože pro pohon zvedacího mechanismu bylo nutné položit elektrické kabely v nově provedených komunikacích parkoviště z poměrně vzdálené provozní budovy čerpací stanice a nepodařilo se získat povolení.
Základní vnitřní vybavení kaple se skládá pouze ze tří kusů – z oltáře a dvou lavic. Oltář je betonový monoblok, lavice jsou železobetonové profily opatřené dřevěným sedákem. Na stěně je upevněna kovová konzola pro Pamětní knihu, v které je zaznamenána historie kaple, jména obětí místního úseku dálnice a kondolujících lidí. V čele kaple nad oltářem je zavěšen kovový kříž z nerezového plechu vyleštěný do sametového lesku. Osvětlení kaple je pouze zvenčí, ze sloupu veřejného osvětlení.
Vzhledem k nešetrnému vztahu mnoha lidí k veřejnému majetku je kaple přístupná pouze s režimovým opatřením (na čerpací stanici si lze půjčit klíč).
Jan Soukup pro časopis Beton TKS 1/2017, s.56-57
16 comments
add comment
Subject
Author
Date
... Pro Boha!...
šakal
19.09.20 11:31
vyčpělý brutáč
Karel Matocha
20.09.20 10:50
...
lasifa
20.09.20 10:05
Visící kříž
Vích
20.09.20 02:10
show all comments

more buildings from ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.