Kampus vídeňské Ekonomické univerzity

Hauptsitz der Wirtschaftsuniversität in Wien

Kampus vídeňské Ekonomické univerzity
Address: Welthandelsplatz 1, Wien, Austria
Investor:Wirtschaftsuniversität Wien
Project:2007
Completion:2009-13
Area:90000 m2
Site Area:63820 m2
Price:492 000 000 Euro


D1 Teaching CenterBUSarchitektur / Spinadel, Bolivar, Pflüger
D2 Student CenterAtelier Hitoshi Abe / Hitoshi Abe
D3 AdministrationCRAB Studio / Peter Cook, Gavin Robotham
D4 DepartmentsEstudio Carme Pinós / Carme Pinós
Executive AcademyNO.MAD Arquitectos / Eduardo Arroyo Muñoz
Library & Learning Center – Z.Hadid Architects / Hadid, Schumacher

Vídeňská Ekonomická univerzita (WU) byla založena již na sklonku devatenáctého století, tehdy ještě jako k. k. Exportakademie. Spolu se změnami názvů instituce se měnilo i její sídlo – a rostl počet studentů. V osmdesátých letech minulého století tak škola přesídlila do nové budovy pro 9 tisíc studujících, již záhy však kapacitně nevyhovovala – a s tímto problémem bojovala univerzita i následující desetiletí, během kterých se počet studentů dokonce zdvojnásobil. Prvotní úvahy o prostorovém rozšíření kapacity vyústilo v celkovou reorganizaci školy a hledání vhodného místa ve městě. Zvítězila parcela na východním okraji centra, plocha o rozměrech 600m x 200m mezi výstavištěm, Prátrem a administrativním parkem, která je obsloužena rovnou dvěma stanicemi metra.
V roce 2007 byla vypsána soutěž s velkým očekáváním. Návrhy neměly představit pouze urbanisticko- architektonické řešení, během „stěhování“ byla požadována i celková proměna univerzity a jejího působení na veřejnost. Přáním byl všem otevřený kampus plný kreativní atmosféry, kampus se statutem ekonomické, ekologické a sociální udržitelnosti, který bude i mimo školní čas opravdovou součástí města.
Soutěže se zúčastnilo 24 rakouských a německých ateliérů, porotu svým návrhem přesvědčili Rakušané z BUSarchitektur, kteří zakázku na masterplan získali. Tento ateliér se představil již několika velkými urbanistickými projekty. Soutěžní návrh kampusu WU je popisován jako soubor budov zasazených v parku, který se četnými průhledy otevírá do sousedního Prátru. Hlavní osa je na vhodných místech přerušena pobytovými prostory – při západním vchodu tak vzniká ozeleněná pobytová oáza, následuje relaxační zóna s dřevěnou terasou a kavárnou. Výstavní prostor je ztvárněn jako obytná zahrada s nábytkem. Uprostřed kampusu, před studijním centrem a knihovnou je technologická multifunkční platforma určená pro všechny příležitosti. Ve východní části kampusu pak pokračuje střešní zahrada nad menzou a „forum“ – prostor odpočinku mezi přednáškami.
Druhá – tentokrát vyzvaná - soutěž na jednotlivé části kampusu byla vypsána o rok později. V prosinci 2008 z ní vzešli autoři vítězných návrhů – ateliéry z Rakouska, Velké Británie, Španělska a jeden americko-japonský. Výsledný kampus sestává z šesti staveb; ačkoli jsou každá zcela jiná, působí - díky navrženému masterplanu - jako celek.
Střed kampusu tvoří studijní centrum s knihovnou – futuristický projekt zaoblených křivek, šikmých stěn a výrazné 25 metrů dlouhé konzoly podle návrhu atelieru Zahy Hadid. Budově dominuje velkorysé bělostné atrium, které dává vnitřku monumentální rozměr. Interiéry nabízí vedle knihovny i studijní místa pro tisícovku studentů, kteří si mohou vybrat z rozmanitých průhledů a výhledů. Fasáda domu je z tenkých (13mm) betonových FiberC desek.
BUSarchitektur se představili kromě celkového konceptu kampusu i v realizaci Přednáškového centra (Teaching Center) – které obsahuje sály, mensu a některé instituty. Teaching Center je na rozdíl od organicky formované knihovny tvořeno ostrými liniemi, interiér je optimistický a oproti slavnostnímu dojmu z knihovny poněkud více „uvolněný“. Zvenku je budova zahalena do cortenové fasády.
Východní část kampusu uzavírá Departmentgebäude a Student Center, budova s výrazem připomínajícím šachovnici, jejímž autorem je Hitoshi Abe. V západní polovině se pak nachází Administrativní budova od Petera Cooka, která bezesporu zaujme lamelami z neopracovaného dřeva, které jsou zavěšeny před pestrobarevnou fasádu. Výrazné barvy jsou použity i v interiéru. Španělské ateliéry NO.MAD a Carme Pinós naopak představují architekturu jasných forem a linií.
V současnosti je vídeňská Ekonomická univerzita se svými 24 tisíci studenty největší evropskou institucí svého druhu.
Zdroj textových informací: architektur.aktuell 1-2/2014
0 comments
add comment