Informační centrum a expozice sakrálního umění brněnské diecéze

Informační centrum a expozice sakrálního umění brněnské diecéze
Architect: RAW | Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Lenka Brychtová
Address: Petrov, Brno, Czech Republic
Investor:Biskupství brněnské se sídlem v Brně
Project:2005-06
Completion:2006
Price:15 000 000 CZK


Petrov je skála, skála nesoucí duchovní srdce města - brněnskou katedrálu. Pokusili jsme se v této skále nalézt a vytvořit prostory zavádějící každého z nás na cestu do vlastního srdce. Prostory pro ztišení, uklidnění a kontemplaci spojenou s životní poutí Krista.
Počátky domu Petrov 1 sahají až do 13. století. Od počátku byl podsklepen ve dvou podlažích a zřejmě byl součástí fortifikačního systému svatopetrského návrší. Součástí byla i hranolovitá schodišťová věž gotického původu, vysunutá z půdorysu východním směrem. K významné přestavbě domu došlo na počátku 17. století. Při přestavbě byl dům rozšířen o druhý trakt a byla do něj začleněna i schodišťová věž s přestavěným a zaklenutým schodištěm. V roce 2006 přistoupilo Biskupství brněnské k přestavbě a rekonstrukci domu pro Informační a kontaktní centrum a expozici sakrálního umění brněnské diecéze.
V přízemí objektu je navržena vstupní hala s proskleným informačním pylonem nesoucím mapu areálu Petrova a barokní sošku andílka zvoucího napřaženou rukou návštěvníky ke vstupu. V hale jsou umístěny dotykové monitory poskytující informace o brněnské diecézi, stavebních památkách diecéze, kostelech v Brně a o areálu Petrova. Po levé straně je umístěno informační centrum a prodejna vstupenek. Objekt je navržen jako kontejner z bambusové dýhy,vestavěný do stávajícího prostoru s barokním andělem nesoucím desky desatera. V místnosti byly dále umístěny rekonstruovaná funkční empírová kamna. Po pravé straně vstupní haly je místnost kontaktního centra. Jedná se o prostor s možností posezení, připojení na internet, půjčování knih, tiskovin, pořádání komorních přednášek a projekci filmů a dokumentů.
Po původních barokních schodech v hranolové gotické věži návštěvníci sestoupí do prostoru expozice Vita Christi. Pro vytvoření pocitu intimnosti jsou místnosti expozice opatřeny gletovanou vápennou omítkou s černošedým pigmentem. Na podlahu obsahující veškeré technické rozvody byly požity dlaždice z černé břidlice. Schody v expozici byly vyrobeny z masivního ocelového plechu.
Jednotícím tématem vystaveného souboru jsou události Kristova života - Vita Christi. Tématická koncepce dovolila pracovat s exponáty způsobem, který připomíná jejich myšlenková východiska a bohatství významů, souvisejících s původním posláním v sakrálním prostoru a v liturgické praxi.Pobídkou k vlastní interpretaci je způsob instalace pomocí soklů z masivního ocelového plechu a doplnění výstavy současnými scénickými objekty, které odkazují nejen ke "skutkové" podstatě, ale také k symbolickému významu evangelních příběhů.Nevelké prostory a členitá půdorysná dispozice vyžadovaly zcela individuální řešení, odlišné od uspořádání většiny klasických výstavních síní a muzeálních expozic. Vznikla však ojedinělá možnost prezentace v historickém prostředí a v nejtěsnějším kontaktu s divákem, možnost setkávání "tváří v tvář".
(Prameny: Pavel Borský - Historické proměny domu Petrov 1, Karel Rechlík - K expozici)
0 comments
add comment

more buildings from RAW