Infocentrum Prahy 1

Infocentrum Prahy 1
Address: Vodičkova 18, Old City, Prague, Czech Republic
Investor:MČ Praha 1
Project:2018
Completion:2019


Rekonstrukce části přízemí historické budovy bývalé pojišťovny Sekuritas, dnes budovy MČ Prahy 1 ve Vodičkově ulici zahrnuje přemístění Informační kanceláře a podatelny a umístění nových kanceláří dopravně správní agendy. Cílem projektu bylo vytvořit v historickém objektu nové kancelářské prostory splňující požadavky na zdravé pracovní prostředí, naplnit představy o otevřeném a transparentní úřadu vstřícném k obyvatelům městské části a zároveň respektovat stávající prostory a hodnotné stavební prvky domu z roku 1927.
Dispoziční řešení respektuje původní nosné prvky, odstraněn byl pouze nános pozdějších vestaveb a příček. Hodnotné historické prvky jako terazzová podlaha, mosazné výkladce nebo dřevěná obložení výkladců byly s respektem a péčí repasovány. Historické nosné zdi byly opatřeny novou, ručně zpracovanou a voskovanou elegantní omítkou, aby zůstal patrný rozdíl mezi novým a starým. Nové prvky jsou viditelně odlišeny. Snížená výška nových příček umožňuje pronikání denního světla z původních střešních světlíků a účinné provětrání všech pracovních míst. U oddělených kanceláří byly příčky uzavřeny skleněnými nadsvětlíky.
Nové dveře jsou skryty v příčkách a jsou vyrobené z mořené překližky s odvalovanou dýhou. Svítidla dodaly české firmy, stejně jako kancelářský nábytek.
Původní vize úřadu jako otevřené instituce byla podpořena repasováním původních výkladců s mahagonovými obklady, jejich vyčištěním od nástěnek a panelů a otevřením průhledů do prostorů kanceláří a ven. To umožnila i instalace nových interaktivních úředních desek směrem do ulice Vodičkova. Tato myšlenka se však po čase ukázala jako příliš pokroková a úřad postupně výkladce zpět pokryl mnohdy i jen prázdnými panely ve snaze skrýt se před zraky kolemjdoucích.
Sodomka Sodomková Architekti
0 comments
add comment

more buildings from Sodomka Sodomková Architekti