Hotel Andel's

Hotel Andel's
Interiér: Jestico + Whiles, Londýn

První etapu ABC Anděl Business Center, pro které se též užívá název Anděl City, tvoří sestava objektů podkovovitě uspořádaná okolo nového náměstí Piazza Domino.
Na architektonickém návrhu se podílely tři kanceláře:

D3A / Fiala, Prouza, Zima:
  • Objekt 01 / Fiala / (Architekt 6/2002)
  • Objekt 05-06,07-Hotel Andel's, Pasáž Domino / Prouza, Sodomka /
  • Piazza Domino a venkovní plochy / Prouza, Štorková, Měšťanová /

Petr Franta Architekti:
  • Objekty 02,03-04

Satra Picek Architects:
  • Objekt 20 - Village Cinemas

Objekt 05-06,07-Hotel Andel's zaujímá exponovanou polohu na nároží Piazzy a Stroupežnického ulice. Koncept zástavby území předepisuje členění areálu na menší objekty, respektující měřítko a různorodost zástavby Smíchova. Tento princip se promítá do návrhu fasád. Objekt 05-06 na nároží má výjimečnou polohu, a proto se zde uplatňuje vysoký prosklený parter, prozrazující společenskou otevřenou část domu. Fasáda pater hotelových pokojů je členěna horizontálně s přiznanými betonovými pásy v úrovni stropních desek, mezi nimiž jsou naposouvaná okna a meziokenní panely. Červené pozadí panelů je opláštěno strukturálním sklem, které propůjčuje domu chameleonní vlastnost měnit barvu při pohybu pozorovatele. Rozkmitané panely vytvářejí nejisté vertikály. Úzká štěrbina v uliční fasádě hotelových pater s průhledem přes zasklené mosty do atria napovídá, že hotel je tvořen dvěma trakty.
Objekt 07 již náleží uliční frontě. Parter je jednopodlažní a vnitřní svět hotelové lobby je od ulice oddělen jen tenkou vrstvou skla. Fasáda hotelových pater se od objektu 05-06 liší betonovými římsami a meziokenní červené dřevěné panely nemají skleněný obklad.

Stavba má další téma v podobě dvou venkovních skleněných objektů s ocelovou konstrukcí. Deskovitý tvar má markýza nad vstupem do hotelu před severní úzkou fasádou objektu 07. Dominantou stavby je venkovní pavilon "Crystal room" v podobě nakloněného hranolu střežící vstup na Piazzu. Pavilon je součástí konferenčního centra hotelu.

Dvorní fasády hotelu opakují princip uličních fasád, avšak v posunuté poloze oken v bílé omítnuté ploše doplněné u objektu 07 betonovými římsami.

Hotel Andel's****, který tvoří převažující náplň objektů 05-06, 07 má 239 pokojů. Autorem interieru hotelu zahrnujícím hotelové pokoje, lobby, lob- by bar, restauraci, konferenční sály a fitness centrum je britská kancelář Jestico & Whiles.
Objekt 05-06 je rozpůlen v parteru "Pasáží Domino", která odděluje hotelový lobby bar od ostatních částí stavby. Zbylou část stavby zaujímají obchody a restaurace v přízemí objektu a podzemní prostor bowlingu pro 24 drah spojený s restaurací. Pasáž propojuje stavbu se sousedním objektem multikina Village Cinemas. Její zvláštní atmosféru způsobuje přirozené horní osvětlení pomocí čtveřice prosklených akvárií procházejících restaurací hotelu do atria na úrovni 2. patra, které se stávají významným architektonickým prvkem interiéru pasáže i restaurace hotelu. Pasáž je dvoupodlažní, spojená eskalátory do podzemí pro vstup do fitness centra, bowlingu a parkingu.

Součástí návrhu jsou dvorní venkovní a sadové úpravy a dvorní vjezd do garáží. Konstrukce pláště vjezdové rampy je tvořena dřevěnými rámy a vlnitým sklolaminátem.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
objekty 02,03,04
wwwpetrfranta
20.08.12 11:47
show all comments

more buildings from D3A spol. s r.o.