Gymnázium a Obchodní akademie

Gymnázium a Obchodní akademie
Address: Masarykova tř. 1313, Orlová, Czech Republic
Completion:8.1996


Ocenění: Grand Prix Obce architektů v kategorii novostavba za rok 1996
Je zajímavé, že se nejkvalitnější ukázka českého dekonstruktivismu nachází mimo ohniska architektonického dění. Možná i tento fakt sehrál roli při odvážném formování tohoto objektu.
Když bylo na konci léta roku 1996 dokončeno česko-polské gymnázium v Orlové, srdce většiny teoretiků architektury zaplesalo. Sebevědomá forma sledovala jednu z moderních světových tendencí architektury - dekonstruktivismus. Na poměrně tristní kontext panelákového sídliště s věžovými domy reagovali architekti kontrastní formou, která svou formou vnesla do prostředí nový okysličující prvek. Budova gymnázia dobře usazená a reagující na okolní kontext vytváří protiváhu ortogonálnímu myšlení okolí a nabízí zajímavější a emotivnější dominantu pro vnímání.
24-třídní škola je schopna pojmout 768 studentů. Gymnázium je rozděleno na českou a polskou část. Nabízí se srovnání s berlínským architektem židovského původu Danielem Libeskindem, který je autorem mnoha staveb německé židovské komunity a havířovským Arkissem, který u nás vykazuje tendenci propolskou.
Z architektury ještě cítíme vliv funkcionalistického školení, které architekt Kiszka absolvoval během studií v Brně, nicméně mnohé prvky a výsledná kompozice dávají tušit mnohem pokročilejší uvažování při koncipování architektury. Svět školy a studentů je velmi dynamický, a proto si myslím, že byla zvolena adekvátní škála výrazových prostředků. Věřím, že architektura školy výrazně ovlivňuje život studentů a učitelů.
Je zajímavé, že zatímco Coop Himmelb(l)au v každém novém projektu prohlubují a zkoumají možnosti soudobé dekonstrukce, architekti Kiszka a Potyszová prozatím na gymnázium v Orlové nenavázali. Snad nám však zítřky přinesou jinou odpověď. Pro současnou českou scénu by to bylo jistě osvěžující…
8 comments
add comment
Subject
Author
Date
škola v Orlové
Taťána Tamchynová
27.10.06 06:10
Historická spojitost
Tomáš
19.11.06 07:38
Gymnázium Orlová
Dr.Holzmann
28.04.08 08:15
silena tovarna v retroscifistylu
hetzer
28.04.08 02:23
show all comments