Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli

Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli
Architect: Michal Motyčka
Address: Smetanovo náměstí 71, Litomyšl, Czech Republic
Investor:Martin Kubík a Miroslava Kubíková
Project:2014-17
Completion:2020
Area:590 m2
Built Up Area:930 m2
Price:8 000 000 CZK


Koncept proměny, která se odehrála v prostoru Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli, můžeme popsat slovy: Galerie má jednoduché schéma v podobě podélné osy vedoucí z náměstí do zahrady. Na ose jsou navěšeny jednotlivé prostorové události. Zásadní je, že daný prostor určitým způsobem dýchá, rozšiřuje se do dominantních částí a zužuje do sevření, tak se vytváří jeho přirozené dělení. Člověk má možnost se nadechnout, než vstoupí do další situace. Z mého pohledu je zde přítomno několik základních principů: je to o prostoru a o světle, ale i o respektu k vystavovaným dílům. Velikostí ani materiálem na sebe nově vytvořené prostředí neupozorňuje. Propojení světla a přírodního prostředí umožňuje okno do zahrady. Návštěvník má možnost komunikovat se zahradou vizuálně i světelně, tím se rozšiřuje jeho vnímání horizontu a prostorových os vertikální i horizontální, prožívá jednoduchý vzdušný prostor, ve kterém má možnost se na jednotlivé vizuální události soustředit. V galerii a muzeu je pro mě důležitý i výstavní program. Hlavní principy mé stavby jsou: světlo, průhledy a bílá stěna. Možnost vymalovat stěnu, propojení prostoru jak v hmotě, tak světelné propojení považuji za klíčové. Nejdůležitějším bodem je pro mne divák v tom smyslu, aby oko diváka zůstalo klidné a soustředilo se na vystavené umění. Aby nebylo rušeno detaily, například rámem okna nebo zásuvkou. Základna by měla být neutrálně šedá. Neméně důležitým předpokladem pro kvalitní fungování současné galerie umění je světlo ve smyslu osvětlení, které je zároveň rozptýlené na stěny i do prostoru, je doplněno sólo spoty a působí přirozeně. Cílem galerijního prostoru je přimět diváka k vidění, pozorování, následně k přemýšlení a dopřát mu prožitek. Galerie Miroslava Kubíka je žitým místem pro umění.

Ing. arch. MgA. Michal Motyčka, autor návrhu rekonstrukceGalerie se nachází v prvním patře reprezentativního měšťanského domu č. 71, situovaného v horní části Smetanova náměstí. Sourozenci Miroslava a Martin Kubíkovi oficiálně otevřeli v září 2011 v Litomyšli galerii, která nese jméno jejich otce. Dům na náměstí mnohokrát ve své historii vyhořel a jeho poslední rekonstrukce proběhla v roce 1999, kdy byla dispozice prvního patra upravena na kanceláře. Výstavy současného umění zde byly pravidelně prezentovány v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle od roku 2005. Zkušenosti s dlouholetou výstavní činností se staly podnětem k nové přestavbě daného místa na funkční galerii pro vizuální umění 21. století.

Architekt Michal Motyčka přetvořil prostor Galerie Miroslava Kubíka na civilní, neokázalé výstavní prostředí, v němž se prezentovaná díla – sochy, fotografie, prostorové instalace, videoinstalace i obrazy – stávají součástí celku, tedy prostředky setkávání se a dialogu s návštěvníkem. Esteticky čisté a zdánlivě tradiční řešení prostoru prožíváme skrze základní požitky, vnímáme: světlo, oblohu a zeleň, vzduch a faktor, na který upozorňuje Le Corbusier a jež je pro architekturu výstavního prostředí nejdůležitější: určitý pocit svobody. Celý prostor je otevřený, plný světla a umožňuje jednoduché instalace i složité hry s prostorem. Image interiéru galerie je srovnatelná se současnými světovými institucemi a zároveň si uchovává genius loci daného místa. Z oken na jedné straně galerie můžeme pozorovat dění na náměstí z nadhledu prvního patra a na druhé straně můžeme vstoupit a usadit se do prostředí kultivované zahrady.

Nový prostor – new space – soukromé Galerie Miroslava Kubíka je v České republice jedinečný svou neopakovatelnou světelnou atmosférou a velikostí výstavních ploch a jejich zázemím, ale i v konfrontaci nově vytvořeného s přírodním prostředím.

Mgr. MgA. Jana Šindelová, PhD. (vizuální umělkyně, teoretička umění, kurátorka)
0 comments
add comment