Galerie Jaroslava Fragnera

Půdní vestavba pro kanceláře a rozšíření výstavních prostor

Galerie Jaroslava Fragnera
Galerie Jaroslava Fragnera je památkově chráněná stavba – tvoří součást komplexu národní kulturní památky Betlémské kaple. Projekt provedení stavby řešil umístění ocelového schodiště z 2. NP do podkroví včetně jednoduché půdní vestavby. Krov je novodobý (navržený architektem J. Fragnerem) v zachovaném stavu. Nosnou část krovu tvoří čtyři plné vazby, které dominují půdnímu prostoru. Řešení plně respektuje stávající krov, pro osvětlení ponechává původní pultové vikýře.
Autor řeší půdní vestavbu kancelářských prostor ve stávajícím podkroví 3. NP a propojení prostorů 2. a 3. NP. Prostor galerie ve 2. NP je uvolněn od bývalého zázemí (plynové kotle, wc, sklad) včetně kanceláře kustoda a upraven v celé ploše na výstavní prostor s depozitářem. Do podkroví bylo zbudováno nové ocelové schodiště v přírodním hrubém provedení s mezipodestou a s otevřeným vstupem do podkroví. Kotle a zásobníky na teplou užitkovou vodu jsou přemístěny do druhého půdního prostru 3. NP (severního krovu), kde jsou doplněny o další kotel, který samostatně vytápí podkroví. Střešní konstrukce je tvořena původní sedlovou střechou s polovalbou, s novou prejzovou krytinou a zachovaným sklonem bez zásahu do stávající konstrukce krovu. Dvě plné vazby krovu uvnitř dispozice jsou doplněny na jedné straně skleněnou stěnou s čirým kaleným sklem a druhá plná vazba je vyplněna „hrázděným“ sádrokartonem.
Přístup do podkroví s kanceláří a zasedací místností je řešen zmíněným ocelovým schodištěm v místech nad stávajícím vnitřním schodištěm tak, aby nové  nezasahovalo svým půdorysným rozměrem do stávající soustavy plných vazeb v podkroví. Při rekonstrukci byly použity klasické materiály: dřevo – smrk, sklo, ocel a nová krytina - prejzy.

Užitná plocha půdy: 102 m²
Nová výstavní plocha ve 2. NP: 85 m²       
Depozitář ve 2. NP: 12 m²
Obestavěný prostor 2. NP: 353 m³
Obestavěný prostor půdy 3. NP: 430 m³
Užitná plocha půdní vestavby + schodiště: 97 m²
9 comments
add comment
Subject
Author
Date
schodiště?
abakus
19.02.09 02:48
odpověď
autor
20.02.09 01:08
logika?
Vích
20.02.09 08:37
@ Vích - logika?
ap
21.02.09 11:57
re ap
Vích
21.02.09 06:34
show all comments