Fyzio Terapia - fyzioterapeutické centrum

Fyzio Terapia - fyzioterapeutické centrum
O prevádzke
Fyzioterapeutické centrum - Fyzio Terapia bude poskytovať služby v oblasti prevencie, liečby zranení a ochorení, bolestí svalov, masáže alebo rôzne typy terapeutických cvičení.
Riešený priestor sa nachádza v objekte Digital Park III, pavilón F, priestor F.0-20., na prvom nadzemnom podlaží.

Funkčno-prevádzkové riešenie
Riešenie vychádza z požiadaviek investora na efektívne využitie priestoru, ale aj z daností samotného objektu, kde je veľká časť prevádzky v priamom kontakte s fasádou - exteriérom.

Priestor by sa dal rozdeliť na nasledovné funkčné celky:
Vstupná zóna s recepciou pozvoľne prechádza do priestoru čakárne a pokračuje komunikáciou, ktorá spája oba vstupy do priestoru: hlavný - západný a vedľajší - východný. Táto komunikácia vymedzuje hlavnú zónu priestoru - zónu terapeutických miestností.

V terapeutických miestnostiach sa odohráva hlavná náplň centra, t.j. diagnostika a následná terapeutická činnosť. Všetkých päť miestností má vizuálny kontakt s exteriérom, čo zabezpečuje prítomnosť denného svetla a komunikuje funkciu prevádzky s okolím.

Na vstupnú zónu je priamo napojené aj zázemie pre zamestnancov, kde je umiestnená kuchynka s dennou miestnosťou a hygienické miestnosti.

Ďalšou funkčnou zónou sú tri masážne miestnosti, každá s vlastnou sprchou pre zákazníka. Táto zóna je umiestnená ďalej od fasády kvôli potrebnej relaxačnej komornej atmosfére.

Poslednou zónou nachádzajúcou sa za masážnou časťou je miestnosť na cvičenie. Táto je určená na skupinové cvičenia a pohybové aktivity spojené s terapiou. Na priestor sú napojené aj šatne a hygiena.


Stavebno-technické riešenie

Steny
Hlavná časť - terapeutické miestnosti sú navzájom delené drevenými montovanými priečkami, ktoré majú horizontálny predel vo výške 2100 mm. Spodná časť je obložená svetlým dreveným obkladom (smrek,breza) s bielou lazúrou, ošetreným transparentným matným lakom. Horná časť je obložená taktiež svetlým drevom, tentokrát bez bielej lazúry. Komunikáciu od terapeutických miestností oddeľujú podobné montované priečky, ktoré maju zo strany miesností rovnakú úpravu, ako už spomínané drevené obklady. Zo strany komunikácie sú v spodnej časti obložené bielou striekanou MDF s vysokým leskom. Zo strany komunikácie sú aj viditelné nosné KVH profily, ktoré v hornej časti prechádzajú do rámov s výplňou s priesvitným mliečnym lesklým sklom.

Zo strany fasády sú v terapeutických miestnostiach vo výške 2100 mm nainštalované zatemňovacie závesy bledošedej farby, ktoré zabezpečia potrebné súkromie.

Princíp horizontálneho delenia materiálov na deliacich priečkach vo výške 2100 mm pokračuje celým priestorom. V časti zázemia a hygieny sú to sadrokartónové priečky zvonku, v spodnej časti obložené svetlým drevom, v hornej ošetrené bielym náterom (plus). Zvnútra sú v potrebných častiach hygieny alebo kuchynky použité biele mozaikové obklady 25x25 mm (matné) a umývateľný náter (matný). Sadrokartónový obklad nad dreveným obkladom má byť v jednej rovine hrúbky steny.

V masážnej časti sú použité sadrokartónové priečky zvonku obložené v celej výške tmavým dreveným obkladom (orech, horizontálne delenie zachovávame 2100 mm). Vnútro masážnej časti je vymaľované oteruvzdornou, umývateľnou farbou odtieňu RAL 7044, sprchy, šatne a odkladacie niky sú obložené obkladom Vogue IN Lavanda RAL4009.

Ostatné steny sú podľa potreby natreté bielou farbou (plus) a v hygienických miestnostiach obložené bielou mozaikou 25x25 mm do výšky 2100 mm.

Všetky priečky musia byť podľa potreby (nosnosť, akustika...) kotvené do stropnej dosky. Najmä v terapeutickej časti počítame s akustickou výplňou priečok kvôli možnej zvýšenej potrebe súkromia.

Podhľad v celej prevádzke navrhujeme sadrokartónový, rovný, bielej farby (plus), vo výške odvíjajúcej sa od potrieb technického riešenia (s.v. cca 3400 mm).

Podlahy sú navrhnuté s kaučukovou nášľapnou vrstvou, ktorá vyhovuje hygienickým požiadavkám prevádzky. Podlahy sú podľa funkčných zón použité v dvoch farebných variantoch; zelená (noraplan signa 2947) v komunikáciach a miestnosti na cvičenie, šedá (noraplan signa 2780) v terapeutických, masážnych a hygienických miestnotiach. Detaily spojov, napojenie na hygienu, odpady, obklady stien navrhujeme riešiť podľa štandardného systému dodávateľa.

Osvetlenie v prevádzke je zabezpečené rôznymi typmi svietidiel, v terapeutických častiach sú to vsadené difúzne svietidlá, v komunikácí naopak závesné guľové svietidlá. Všetky svietidlá majú svetelné zdroje s teplým (cca 3000K) svetlom. V masážnych miestnostiach navrhujeme svietidlá s možnosťou stmievania. Svetelná schéma je odporúčaná, je potrebné posúdiť návrh v realizačnej fáze.

Kúrenie a chladenie je zabezpečené vzduchotechnikou, pričom priestory v kontakte s fasádou počítajú s podlahovými konvektormi. Teplotnú pohodu v miestnostiach je potrebné zabezpečiť podľa funkcií miestností a nárokov investora.

Elektroinštalácie je potrebné nadimenzovať podľa požiadaviek vychádzajúcich z potrieb využívania priestoru a z predpokladaného zoznamu spotrebičov (dodá investor). Svetelné a zásuvkové obvody odporúčame deliť podľa funkčných zón prevádzky.

Zdravotechnika
Teplú vodu zabezpečujú prietokové ohrievače a elektrické bojlery, ktoré sú umiestnené v zázemiach. Odpady sú čiastočne vedené v priečkach pre zabezpečenie adekvátneho spádu. Na hlavné odpadové potrubia navrhujeme osadiť čistiace kusy.
NOIZ architekti
0 comments
add comment

more buildings from NOIZ.SK